Ve Slovanském domě v Praze se to bude ve středu 20. září lesknout slávou. Česká manažerská asociace (ČMA) zde totiž vyhlásí vítěze soutěže Manažer roku 2022, prestižního ocenění lídrů českého byznysu. Letošní, 30. ročník je výjimečný díky svému jubileu a přinese také některé inovace formátu vyhlašování. Nemění se ale charakter soutěže, který je zaměřený na benchmarking manažerů, tedy porovnání jejich působení napříč obory. Zkušení lídři – často vítězové minulých ročníků – hodnotí své kolegy na základě precizně stanovených kritérií. Slavnostní vyhlášení navíc bude plné příkladů dobré praxe z řízení malých i velkých firem a organizací.

Do letošního ročníku byla nominována více než stovka manažerů, mezi finalisty se jich však probojovalo pouze 45. Aby se do užšího výběru dostali, museli projít prvním kolem soutěže, kterým je vyplnění dokumentace, v níž projeví primární soutěžní předpoklady.

„Soutěžní dokumentace se přiřadí dvěma na sobě nezávislým hodnotitelům, kteří jí přiřadí určitý počet bodů. Následně postupuje patnáct vybraných finalistů před hodnoticí komisi, která udělí titul manažer a manažerka roku plus umístění do TOP 10 manažerů roku 2022. Nad rámec tohoto finále však všichni zúčastnění soutěží o deset oborových kategorií,“ vysvětluje Kateřina Božková, PR a projektová manažerka ČMA.

Každý soutěžící je tedy hodnocený dvěma na sobě nezávislými hodnotiteli, nad nimi je pak další kontrolní stupeň, kterým je předseda hodnotitelské komise.

Prvních patnáct finalistů s nejvyšším počtem bodů postupuje do druhého kola, kde na soutěžící čeká osobní prezentace před všemi členy hodnotitelské komise. Toto druhé kolo se uskuteční 4. a 5. září 2023 v sídle České manažerské asociace v Praze na Václavském náměstí. Každý z navržených TOP 15 manažerů odprezentuje svůj manažerský příběh. Poté proběhne diskuse k prezentacím a anonymní hlasování hodnotitelské komise.

Soutěž v číslech

 • První ročník soutěže Manažer roku se konal v roce 1993 a už o rok později se do ní přihlásily tisíce zájemců.
 • Za 29 let vyhlašování manažerů a manažerek roku získalo tento titul 69 osobností.
 • Do finále postoupilo na 1600 úspěšných manažerů.
 • Přihlášky do letošního ročníku bylo možné posílat do konce července. Startovné činí 15 tisíc korun bez DPH, v kategorii Mladý manažerský talent (do 35 let) je výše příspěvku pět tisíc korun.
 • Přihlášený manažer nemusí být občanem České republiky, ale musí funkci vykonávat v Česku nejméně dva poslední roky.

Roli hrají výsledky firmy i osobní přínos

Hodnotitelé berou v úvahu finanční výsledky firmy či organizace, její tržní pozici, konkurenceschopnost, konkrétní opatření manažera na zlepšování zaostávajících složek firmy či organizace a podobně. Hodnotí se například i minulost manažera za poslední dva roky.

Stejně tak se při hodnocení bere v úvahu flexibilita a zlepšování, například jak umí daný manažer motivovat své lidi a podněcovat je k lepším výkonům, jak podporuje nápady zaměstnanců, jak velkou je osobní inspirací a jaký má pro firmu osobní přínos.

„Dalším okruhem hodnocení jsou příležitosti a hrozby, tedy risk management, řízení změn ve společnosti, koncept trvalé udržitelnosti, zkrátka způsob, jak ve firmě zvažují hledisko tří P – People, Planet and Profit,“ vyjmenovává Bořivoj Kačena, předseda Hodnotitelské komise a držitel titulu Manažer roku 2002.

Hledí se i na otázky budoucnosti firmy, na její strategii v příštích třech letech, jestli zaměstnanci znají cíle firmy nebo jak se strategie mění ve vztahu k potřebám trhu, případně jak kandidát osobně rozvíjí a prezentuje celkovou vizi firmy. „Hodnotitel vybere u každého bloku ještě jednu takzvanou excelenci, tedy co hodnotitele nejvíce zaujalo, samozřejmě pozitivně,“ dodává Kačena.

Soutěž doprovází konference na téma AI

Společně se slavnostním vyhlášením soutěže se ve stejný den dopoledne tradičně koná také konference Leaders Talk. Ta letošní se uskuteční ve Slovanském domě a zaměří se na téma generativní umělé inteligence. Řečníci se na ní společně s hosty zamyslí nad tím, co generativní umělá inteligence přináší a jak se kvůli AI mění vedení firem. Mezi řečníky promluví například investorka a loňská držitelka titulu Manažerka roku 2021 Diana Rádl Rogerová, dále Tomáš Čupr, zakladatel Slevomatu nebo Rohliku.cz, Leon Jakimič z firmy Lasvit, Zuzana Ceralová Petrofová z výrobce pianin Petrof nebo mentor a investor Jan Zadák. Konferenci bude moderovat Senta Čermáková, česká vrcholová manažerka a držitelka titulu Manažerka roku 2011. Odpolední vyhlášení vítězů ve Slovanském domě odmoderuje redaktorka České televize Marcela Augustová. Obě akce jsou veřejně přístupné.

Oceňované kategorie

 • Vizionář
 • Mladý manažerský talent (do 35 let)
 • Manažer malého a středního podniku
 • Zahraniční manažer
 • Manažer digitálního věku / IT
 • Průmysl a návazné obory
 • Zemědělství
 • Služby
 • Nezisková sféra
 • Veřejná správa

„Korunka“ vítězů znamená hlavně prestiž

Co vítězství v soutěži výherci přináší? „Jedná se bezesporu o prestižní ocenění, které je navíc udělováno předními českými manažery a finalisty předešlých ročníků Manažera roku. Zároveň nedílnou roli hraje míra osobní publicity, která posouvá osobní manažerskou hodnotu na trhu práce. V nezanedbatelném množství případů však jde i o možnost benchmarkingu na manažerské úrovni,“ shrnuje PR a projektová manažerka ČMA Kateřina Božková.

S účastí ve finále a případným vítězstvím v soutěži se pojí také propagace vítěze a jeho firmy a zviditelnění v médiích. Vedle toho oceněný účastník získá nové obchodní i osobní kontakty, jeho profesní příběh bude zveřejněn v publikaci a získává také členství v Klubu manažerů.

Česká manažerská asociace v prvním kvartále letošního roku ve spolupráci s agenturou Ipsos zpracovala průzkum zaměřený na roli manažera ve společnosti. „Vyšlo nám z toho, že více než polovina manažerů věří, že i přes překotné změny v řízení společností je stále hlavní devízou manažera především používání selského rozumu,“ říká s úsměvem Kateřina Božková.

Členové hodnotitelské komise

 • Bořivoj Kačena
 • Libor Witassek
 • Soňa van Deelenová
 • Ladislava Fialová
 • Olga Kupec
 • Jan Lát
 • René Sion
 • Vladimír Staněk
 • Hana Šmejkalová
 • Jaromír Zajíček