Americká ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hlavní úvěrový rating pro Českou republiku na stupni AA minus, zároveň ale ponechala negativní výhled. To znamená, že by rating Česka mohl být v budoucnosti snížen. V páteční tiskové zprávě  Fitch jako důvod pro negativní výhled zmiňuje hlavně nárůst státního dluhu, výrazné zhoršení ukazatelů veřejných financí a snížení daní.

Česko má v současnosti podle známkování Fitch stejný rating (i s negativním výhledem) jako Belgie nebo Velká Británie. Sousední země někdejšího východního bloku, tedy Polsko, Slovensko a Maďarsko, mají všechny rating nižší. Polsko A minus,  Slovensko A a Maďarsko BBB.

„Negativní výhled odráží výrazné zhoršení ukazatelů veřejných financí, což je důsledkem dvou po sobě jdoucích exogenních šoků v české ekonomice, zvýšených vládních výdajů a snížení daní. Ty měly kompenzovat negativní dopady těchto šoků. Navrhovaná konsolidační opatření by měla snížit deficit a stabilizovat dluh v letech 2024 až 2025, nicméně nejistota ohledně strukturální fiskální nerovnováhy ve střednědobém horizontu přetrvává,“ uvedla agentura Fitch v páteční aktualizaci českého ratingu. 

Guvernér České národní banky Aleš Michl napsal na sociální síti X (dříve Twitter), že Fitch ve své zprávě potvrdila „dobrý rating Česka“. K negativnímu výhledu dodal, že „nižší deficit veřejných financí v roce 2024 proti 2023 je důležitý předpoklad jak pro dobrou známku Česka, tak pro nízkou inflaci v příštím roce“.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim dává indikaci toho, jaká je u dané země pravděpodobnost řádného splácení půjček. Tím má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu půjčovat a rovněž na podmínky těchto půjček, například na úrokové sazby. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že bude schopen zajistit si levnější půjčky.