Regionům by pomohla lepší dopravní dostupnost

Iveta Štočková, vedoucí komunikace a marketingu, VINCI Construction CS

Iveta Štočková, vedoucí komunikace a marketingu, VINCI Construction CS

Co by mohlo pomoci rozvoji podnikání?

Z pohledu našeho oboru, tedy stavebnictví, by dalšímu rozvoji podnikání v regionech zcela jistě pomohlo zlepšení dopravní dostupnosti, což obnáší kvalitní infrastrukturu, a také občanské vybavenosti, kam bezpochyby patří i objekty pro podnikání, jako jsou haly, polyfunkční objekty, ale i nemocnice a školy.

VINCI Construction CS aktuálně pracuje na stovkách projektů, ať už jde o dopravní stavby, budovy, vodohospodářská díla nebo městský mobiliář.

Co přináší soutěže Firma a Živnostník roku?

Kromě prestižního ocenění vidím jejich přínos především v možnosti prezentace svých oborů a činností, které jsou různorodé a často těžce navzájem hodnotitelné. Soutěže také nastolují témata související s podnikáním v Česku, která pak rezonují ve veřejném prostoru.

Soutěže inspirují začínající podnikatele

Traian Urban, ředitel pro inovace Hub East, EIT Urban Mobility

Traian Urban, ředitel pro inovace Hub East, EIT Urban Mobility

Jak můžete pomoci rozvoji malého a středního podnikání? 

Pravidelně zveřejňujeme výzvy k předkládání návrhů na projekty v oblasti inovací a vzdělávání v mobilitě, aby se do nich mohly přihlásit všechny společnosti, které chtějí otestovat nebo rozšířit svá řešení na nové trhy. Prostřednictvím akceleračních a scale‑up programů také podporujeme start‑upy v průběhu jejich celého životního cyklu včetně uvedení produktu na trh. Pomáháme získat přístup k financování, koučování a nabízíme networking a účast na akcích po celé Evropě. Začínajícím podnikům s vlastním kapitálem můžeme také zprostředkovat partnerství s městy. 

Co přináší soutěže Firma a Živnostník roku? 

Kromě individuálního uznání pro podnikatele a podpory jeho dosavadní činnosti se tím dostává inspirace ostatním začínající podnikatelům. Ocenění usnadňují navazování kontaktů s potenciálními spolupracovníky, investory a mentory a vzájemnou výměnu znalostí.

Zjednodušme víza pro cizince

Leon Jakimič, zakladatel, Lasvit

Leon Jakimič, zakladatel, Lasvit

Jak můžete pomoci rozvoji malého a středního podnikání? 

Dáváme šanci stovkám firem jako subdodavatelům při výrobě našich uměleckých instalací a svítidel. Naši technici a logistici pomáhají subdodavatelům, například sklárnám, vylepšit jejich výrobní procesy. Všeobecně by pomohlo méně byrokracie, větší digitalizace statní správy. Dále by pomohlo zjednodušit udělovaní pracovních viz pro cizince.

Co přináší soutěže Firma a Živnostník roku? 

Příběhy přitahují a mohou podnikání zlidštit v očích veřejnosti a třeba inspirovat k založení nových firem či živností lidi, kteří by jinak zůstali zaměstnanci.

Bez základních investic a odstranění byrokracie se podnikání nezlepší

Zdeněk Zajíček, prezident, Hospodářská komora ČR

Zdeněk Zajíček, prezident, Hospodářská komora ČR

Co by mohlo pomoci rozvoji podnikání?

Z podstaty Hospodářské komory vyplývá, že se snažíme o vytváření co nejlepších podmínek pro podnikání firem i živnostníků. Česko se nenachází v jednoduché situaci. Ocitlo se na pomyslné křižovatce a potřebuje novou vizi a směr pro další desetiletí až 30 let. Příkladem současného nedobrého stavu jsou pomalé povolovací procesy, a to nejen ve stavebnictví, a také nedostatek investičních zdrojů, kterými by se dal nastartovat nový ekonomický růst. Pro prosperitu země a zvýšení životní úrovně obyvatelstva je nezbytné podpořit růst vyšší přidané hodnoty českých výrobků a služeb. Ale bez základu, který vidíme v investicích do energetické, dopravní, datové a další technické infrastruktury, nájemního bydlení, trhu práce a počátečního a dalšího profesního vzdělávání a učení, vědy, výzkumu a inovací a odstraňování zbytečné byrokracie a regulací to nepůjde.

Co přináší soutěže Firma a Živnostník roku?

Takovýto typ soutěží bezesporu zvyšuje povědomí o malých firmách a živnostnících nejen v regionu, ve kterém působí, ale i v rámci celé země.

Potřebujeme studenty připravené do reálného života

Jaroslav Rummler, expert na fúze a akvizice, PwC

Jaroslav Rummler, expert na fúze a akvizice, PwC

Co by mohlo pomoci rozvoji podnikání?

Českému podnikání by nepochybně po­mohly tři věci. Odstranění byrokra­tických překážek, digitalizace či automatizace

výrobních i administrativních procesů a vzdělávací systém, který studenty dobře připraví na řešení problémů v reálném životě.

Firmy a živnostníci

Stáhněte si přílohu v PDF

Jaký přínos vidíte v soutěžích Firma a Živnostník roku?

Myslím, že hlavní přínos těchto soutěží je v setkávání komunity majitelů firem, sdí­lení zkušeností a inspirací pro jejich pod­nikání. Přidanou hodnotou je zde také možnost setkání s odbornou porotou, která dokáže poskytnout pohled z druhé strany třeba z hlediska příležitostí dalšího rozvoje.

A samozřejmě účast v podobných soutěžích přináší velkou míru publicity, kterou mohou nejen vítězové výborně marke­tingově využít. Nesmíme zapomenout také na to, že představitelé firem vnímají účast ve finále jako poděkování všem zaměstnancům, kteří k tomuto úspěchu velkou měrou přispěli.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.