1. Co považujete za svůj největší kariérní úspěch?
2. Jaké bylo studium?
3. Jak soukromá střední škola ovlivnila vaši kariéru?

Eduard Hulicius, náměstek člena vlády

Studium PORG: První nestátní škola po sametové revoluci. Studentům nabízí rozšířenou výuku jazyků, rozvoj komunikačních dovedností a velké množství výběrových předmětů, kterými se mohou profilovat podle svého zájmu. Studenti se pravidelně umísťují na stupních vítězů různých vědomostních olympiád a soutěží a absolventi bodují při přijímacím řízení na prestižní univerzity jako Oxford, Cambridge nebo Stanford.

1. Nástup do Evropského parlamentu v dvaadvaceti, do kabinetu paní komisařky Jourové ve čtyřiatřiceti, nominace náměstkem ministra zahraničí Česka ve dvaačtyřiceti.

2. Nejlepších osm let mého života. Díky výběrovosti a velikosti PORG i pečlivému a modernímu vedení pedagogy mi studium dalo do života nejen velké penzum vědomostí, ale i schopnost se neustále dovzdělávat a objevovat nové, ale i prezentovat své názory a nebát se ptát.

PORG byl v řadě ohledů v devadesátých letech groundbreakerem, od skvěle obdařené knihovny přes na dané období velmi vyvinuté IT, kombinované hodiny příbuzných předmětů, pedagogické postupy, spolupráci se zahraničními školami, a v oboustranně důstojném a zdvořilém vztahu mezi studenty, profesory a přáteli školy. Menší velikost gymnázia a relativně vysoký počet pedagogů umožňoval také osobnější, individuální přístup.

3. Absolutně. Zformovala mě v kritických telecích letech puberty, umožnila mi rozvinout schopnosti a dala mi přátele na celý život. Jeden kritický aspekt – po péči a přístupu na PORG byl střet s tvrdým a trošku odosobněným světem českého univerzitního prostředí nečekaný.

Jan Polívka, basketbalista

Studium International School of Brno: Soukromá střední škola byla založena v roce 2008 v Brně. Na škole se vyučuje v angličtině, převážná většina vyučujících jsou rodilí mluvčí a vzdělávání je založeno na principu „inquiry“, který maximálně využívá přirozené chuti a motivace žáků zkoumat a učit se. Škola se zaměřuje rozvoj studentů a jejich přípravu na prestižní univerzity. Studium je zakončené mezinárodním IB Diploma, který studentům otevírá dveře na jakoukoliv univerzitu na celém světě.

1. Od devíti let jsem hrál profesionálně basketbal, takže moje kariérní výsledky se udávají hlavně tímto směrem, patří mezi ně zlatá medaile za reprezentaci v Estonsku a výjezdy na mezinárodních turnajích mládežnické euroligy.

2. Zprvu je hlavní šok jazyk. Vše se vyučuje v angličtině a přechod v odborném jazyce je trochu krkolomný. Škola byla dokonalá hlavně stylem učení. Najednou jsem byl v prostředí, které spíše připomínalo vysokou školu. Žádné nekonečné opisování z tabule čtyřiceti stránek sešitu a pak test z padesáti stránek. Nejlepší bylo vidět, jak jsou učitelé profesionální v hodině a kamarádští mimo ni. Učitelé byli převážně cizinci a mohli jsme se díky nim učit ohromné bohatství informací, ke kterým by se člověk dostal jen cestováním. S většinou učitelů jsem v kontaktu a troufnu si říct, že máme až kamarádský vztah.

3. Ukázala mi možnosti, jak věci mohou fungovat, směr a otevřenou náruč. Právě se hlásím na JAMU, katedru fyzického divadla. Moje cesta se ohromně změnila a pořád čerpám ze zkušeností, které jsem nabral ve škole. Angličtina je na vysoké úrovni a nemám sebemenší problém komunikovat s rodilými mluvčími. Soukromá škola předá možnosti a směr, na nás je, zda je využijeme či nikoliv.

Šimon Fridrich, režisér

Studium Gymnázium Duhovka: Škola spadá pod skupinu montessori škol Duhovka Group zakladatelů Ivany a Tomáše Janečkových. První absolventi soukromého Gymnázia Duhovka maturovali v roce 2018. Způsob výuky a školní život vychází z principů montessori pedagogiky, škola podporuje rozvoj nadání studentů a jejich kritické myšlení. Studenti mohou ukončit gymnázium podle svého výběru buď českou, nebo mezinárodně uznávanou IB maturitou, která jim otevírá dveře k řadě prestižních univerzit.

1. Aktuálně studuji čtvrtým rokem na katedře režie hraného filmu na pražské FAMU, dokončuji svůj bakalářský film a paralelně ke škole jsme s partou kamarádů založili produkční společnost a kreativní studio. Nepovažoval bych ale zatím svoji současnou profesní cestu za kariéru v pravém slova smyslu. Pro mě spočívá úspěch v přetrvávajícím pocitu naplnění smyslu a radosti z práce.

2. Nejvíce si cením individuálního přístupu a schopnosti našich učitelů trpělivě naslouchat studentům, poskytovat jim studijní i osobnostní podporu a vést je k rozvíjení jejich silných stránek a talentů. Často jsme se jezdili na výjezdy po Evropě i po Česku. Měli jsme různé projektové týdny, pořádali besedy s externími hosty a absolvovali workshopy, které nás vedly i ke kritickému myšlení.

Soustavně jsme prezentovali nejrůznější témata v celé škále předmětů. Dnes vnímám tuto dovednost, schopnost strukturované a cílené prezentace jako velkou výhodu. Učili jsme se efektivní vyhledávání informací, jejich ověřování a začleňování do struktury nějakého příběhu, který můžeme předat ostatním. Zároveň jsme byli vedeni k tomu přednášet poutavě a zábavně, zapojit maximum svých kreativních schopností, abychom udrželi pozornost spolužáků.

3. Odnesl jsem si řadu dovedností a znalostí, které jsou nad rámec běžného očekávání toho, co se studenti na středních školách či gymnáziích naučí.

Hana Třeštíková, česká producentka, režisérka a komunální politička

Studium PORG: První nestátní škola po sametové revoluci. Studentům nabízí rozšířenou výuku jazyků, rozvoj komunikačních dovedností a velké množství výběrových předmětů, kterými se mohou profilovat podle svého zájmu. Studenti se pravidelně umísťují na stupních vítězů různých vědomostních olympiád a soutěží a absolventi bodují při přijímacím řízení na prestižní univerzity jako Oxford, Cambridge nebo Stanford.

1. Objektivně by kariérní úspěch mohl být brán funkce radní pro kulturu hlavního města Prahy, což je vysoká politická pozice v komunální politice. Subjektivně považuji za úspěch vybudování úspěšné produkční společnosti Produkce Třeštíková, která produkovala filmy jako Šmejdi nebo Zkáza krásou.

2. Pro mne byla škola nejdůležitější, co se týče mezilidských vztahů. Vzhledem k tomu, že to byla malá škola, bylo nás osm tříd po cca 20 studentů a všichni jsme se znali. Když jsme byli malí primáni, tak se o nás starali septimáni. Pak se to otočilo. Vždy se dbalo na dobré vztahy mezi jednotlivými ročníky, jezdili jsme na společné školy v přírodě, pořád se pořádaly nějaké společenské akce.

Co se týče studia, PORG mi dal hlavně základy samostatného myšlení, utváření si vlastního názoru a vyhledávání si informací. Profesoři se k nám chovali s respektem a vedli nás k samostatnosti. Celých osm let si PORG udržel vysokou kvalitu výuky ve všech základních předmětech, zároveň dal studentovi možnost si vybrat ze spousty volitelných předmětů, a tak se postupně profilovat pro vysokou školu.

3. Studium mi dalo širokou síť vztahů a kontaktů, které jsou stále aktivní a rozhodně mi v kariéře pomáhají. Určitě mi dalo i sebevědomí, co se týče znalostí a vzdělání. Dalo mi pevné základy, na kterých jsem mohla dál stavět.

Michael Hrabal, hokejový brankář

Studium Open Gate: Škola vznikla pod křídly rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových. Osmileté gymnázium nabízí prvotřídní vzdělání, které rozvíjí studijní potenciál studentů. Velký důraz se klade na výuku angličtiny, poslední čtyři roky jsou pouze v anglickém jazyce a vyučujícími jsou rodilí mluvčí. Na škole studují děti z bohatých i chudých rodin a učí se vzájemnému respektu.

1. Nejvíc si cením toho, že se mi podařilo skloubit sport se studiem, a to obojí na té nejvyšší úrovni. Měl jsem šanci obléci reprezentační dres, vyhrát bronz na mistrovství světa juniorů, být draftovaný do NHL a v současné době studuji na americké univerzitě a přitom můžu hrát vrcholovou hokejovou soutěž – univerzitní ligu NCAA.

2. Náročné. Vedení školy i jednotliví kantoři mi ale vycházeli vstříc, abych se mohl věnovat i hokeji, například jsem měl možnost pozdějšího termínu na napsání testu, když se původní překrýval se zápasem. Potkal jsem zde spoustu zajímavých lidí, ať už z řad pedagogů nebo studentů, a s mnoha kamarády udržuji kontakt i přes oceán. Výuka na Open Gate se liší od standardních českých středních škol. Důraz je kladen spíše na kritické myšlení, všeobecný přehled a uvažování v souvislostech. Učitelé po nás nevyžadovali prosté memorování se faktů zpaměti, ale učili jsme se spíše pracovat s informacemi a se zdroji, hledat relevantní informace, ověřovat je, přemýšlet o nich a diskutovat. Ve vyšších ročnících učitelé rádi používali metodu SOL, kdy jsme měli zadané téma a výstupy, které bylo třeba si osvojit, ale bylo na každém studentovi, jak k dané věci přistoupí. Toto nás vedlo k větší samostatnosti a byla to skvělá příprava na studium na univerzitě. 

3. Skvěle mě připravila na studium na americké univerzitě a potkal jsem spoustu skvělých lidí, kteří zůstávají nadále mými přáteli a podporují mě.

Vlad Ryasnyy, cukrář a autor knihy Macarons by Sugar Life

Investice do vzdělání

Stáhněte si přílohu v PDF

Studium Střední škola gastronomická a hotelová v pražském Braníku: Soukromá střední škola, která nabízí obory hotelnictví, cestovní ruch, cukrář, kuchař-číšník, podnikání a další. Škola zařizuje studentům praxi na vyhlášených místech, jako jsou pětihvězdičkový hotel Andaz, Café Savoy nebo Café Imperial Zdeňka Pohlreicha. Kromě studijních stáží v Evropě je studentům umožněno vyjet na studijní pobyt do partnerských škol v Číně nebo USA. 

1. Že jsem začal podnikat. Nejsem podnikavý typ a dříve by mě ani nenapadlo, že vydám knihu nebo budu dělat cukrářské kurzy.

2. Nejvíce jsem oceňoval kombinace praxe a teorie. Vyhovovalo mi, že se každý týden střídaly a v průběhu praxe měl člověk oddych od školy a obráceně. Studium nebylo náročné, i když díky zkrácenému teoretickému vzdělávání jsme museli dohnat základní látku.

3. Škola se pravidelně účastnila gastronomických soutěží a já jsem se hned první týden po nástupu do prvního ročníku do jedné přihlásil. Již v tento moment jsem dostal motivaci se dále posouvat a vzdělávat v oboru.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do vzdělání.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist