Mýtus o Česku jako zemi „ajťáků“ dostává další trhliny. Zjevné je zaostávání v digitalizaci státní správy, zejména oproti západní a severní Evropě. Nelichotivé výsledky ale přinesl i průzkum společnosti EY ČR mezi podniky. Zaměřil se na zavádění aktualizované směrnice o síťové a informační bezpečnosti (NIS2) a zaslal otázky společnostem z 22 různých odvětví. Dotazování bylo uzavřeno koncem ledna tohoto roku, tedy v době, kdy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost předložil vládě návrh novely zákona o kyberbezpečnosti, která zavádí NIS2 do české legislativy.

Výsledky jsou alarmující. Více než čtvrtina dotazovaných firem nemá o NIS2 dostatečné povědomí, i když se jich bude týkat. Zhruba polovina z těchto respondentů zastává vrcholové řídící pozice nebo jsou členy představenstva. Podle NIS2 přitom nese management přímou odpovědnost za její zavedení. Navíc právě vedoucí pracovníci obvykle schvalují i financování a personální kapacity.

Více než polovina respondentů vidí jako hlavní překážky pro zavádění směrnice nedostatek odborníků a vysoké náklady. S rostoucím počtem regulovaných subjektů (podléhají směrnici NIS2), který se odhaduje na více než 6000, se dá očekávat ještě větší deficit IT bezpečnostních odborníků na tuzemském trhu práce.

Jak z této situace ven? Firmy musí prokázat flexibilitu a aktivitu. V éře sdílení například kol nebo automobilů nabízí kyberbezpečnost podobnou alternativu – sdílení expertů a služeb. Je nutné opustit představu, že vše musí být „in-house“, a vytvářet nová tabulková místa v IT. Navíc by společnosti měly investovat do nových technologií na bázi umělé inteligence, která dokáže zastat stále více práce místo lidí.

Každý problém má své řešení. Důležité je si uvědomit, že v sázce je mnohem víc než jen splnění „požadavků z Bruselu“. Jde o kybernetickou bezpečnost celého Česka a jeho firem. V dnešní digitální éře je právě bezpečnost klíčová pro prosperitu a konkurenceschopnost naší země.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.