Výrobní podniky v Česku investují do informačních technologií desítky milionů korun a ročně jsou pak nuceny vynakládat další miliony na různé upgrady, náhrady nefunkčních částí nebo nápravy předchozích chyb ve své IT strategii. Některým často opakovaným chybám by se přitom podle Vladimíra Bartoše, ředitele pro strategii společnosti Minerva, mohly jednoduše vyhnout.

Jaké nejčastější chyby české firmy při investicích do IT systémů dělají?

Nejsložitější oblastí na implementaci je oblast plánování výroby a nákupu. Zasahuje do prodeje, nákupu, výroby, technické přípravy, skladů a stačí jedna nefunkčnost a plánování přestává dávat použitelné výsledky. Jádrem plánování je podnikový informační systém ERP, který všechny tyto oblasti musí pokrývat. Přesto se překvapivě často setkávám s názorem: „Nefunguje nám plánování – přikoupíme k našim systémům ještě APS, pokročilé plánování.“ Jde tedy o další investici v hodnotě jednotek milionů korun s velmi komplexním rozhraním na stávající ERP systém – ten totiž musí do APS předávat zakázky, nákupní objednávky, zásoby, rozpracovanost, naplánované výrobní příkazy s postupy a kusovníky, zdroje s jejich kapacitními kalendáři a zpět musí přebírat optimalizovanou frontu operací pro jednotlivé stroje. Šance tohoto postupu na úspěch je nulová. Pokud v ERP nefunguje MRP plánování na střednědobé úrovni, nemůže fungovat ani APS podrobné plánování.

Co dalšího ve firmách často nefunguje?

Téměř každý týden procházím výrobní prostory některé firmy a několikrát jsem si všiml, že se tam vyskytují potemnělé obrazovky, které zřejmě měly něco ukazovat. Vysvětlením překvapivě často bylo: „Implementovali jsme MES, ale informace z něj téměř nikdo nevyužívá.“ Podnětem pro jeho zakoupení byl vágní požadavek managementu na digitalizaci výroby nebo snaha získat pár výrobních ukazatelů. Důvodem špatného využívání výrobního informačního systému bývá jeho slabá integrace s ERP. Pokud totiž ERP nepředává do MES naplánované výrobní příkazy s vyskladňovacími seznamy a postupy, alternativy, odkazy na výkresy či 3D modely, zásoby, materiál na cestě, docházku nebo předává jen část z těchto údajů, nemůže MES správně koordinovat práci operátorů. Pokud pak ERP nevyžaduje od systému MES zaevidované výdeje materiálů do výrobních příkazů, přípravné a výrobní časy, hlášení a opravy neshod, příjmy z příkazů a další informace, aby mohl o výrobě správně účtovat a navázat plánováním, chybí zásadní motivace a tlak na aktivní využívání MES systému a ten pak umírá.

Globální systém poznáme podle větších instalací v pobočkových firmách, kde dokáže plánovat ve složitějším organizačním prostředí.

Bývá problém také v ERP systému?

V posledních dvou letech nás oslovily už čtyři výrobní podniky, v nichž jsme dříve skončili ve výběrovém řízení na ERP systém druzí, že vypisují nový výběr a chtějí nás v něm. Jeden z nich dokonce chce implementovat nový ERP již počtvrté za posledních deset let! Důvody opakovaných implementací bývají tři: systém nemá potřebnou funkcionalitu, nemá dobrou podporu nebo jeho dodavatel není schopen poskytnout svému klientovi dostatečnou podporu při digitalizaci nebo při reengineeringu podnikových procesů.

ICT revue

Stáhněte si přílohu v PDF

Jaký ERP systém je pro výrobní podnik lepší: lokální, nebo globální?

Informační systém se zahraničními implementacemi kdesi v Evropě není automaticky globálním systémem. Stačí i malý systém s dobrým marketingem a cenou a můžeme jej instalovat přes šikovné partnery kdekoli. Globální systém poznáme podle větších instalací v pobočkových firmách, kde dokáže plánovat ve složitějším organizačním prostředí. Pak máme záruku, že bude mít širší funkcionalitu i v dalších procesech a že bude dlouhodobě ekonomicky a funkčně stabilní. Ale určitě neplatí, že každý globální ERP má vše, co bude firma potřebovat. Lze je rozdělit na All in One a Best of Breed. První se snaží řešit vše, najdeme je nejen ve všech výrobních odvětvích, ale i ve službách či obchodě. Jejich implementace je drahá a dlouhá. Best of Breed ERP systémy se zaměřují na konkrétní výrobní odvětví a tam poskytují hlubokou funkcionalitu. Lze je rychle naimplementovat a převzít z nich odvětvové standardy.

Jak tedy optimálně stavět ERP?

Můžete si nejprve vybrat levnější ERP systém. Až zjistíte, že to není ono, můžete přikupovat další specializované systémy, pracně je integrovat a každá změna v některém z nich vyvolá dominový efekt. Ve výsledku to bude drahé, zdlouhavé a nikdy to nebude fungovat jako perfektně integrovaný celek. Nebo můžete svůj nedostatečný ERP systém vyměnit za Best of Breed, který má na potřebné úrovni integraci se světovým APS, přímo obsahuje MES, umí se napojovat na stroje a podobně. Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše?

Text vznikl ve spolupráci se společností Minerva

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.