Přijetí pravidel pro sdílení energií v komunitách v Česku patří mezi nejočekávanější legislativní události v oblasti energetiky tohoto roku. Obyvatelé, obce a firmy díky tomu budou moci sdílet elektřinu, kterou si vyrobí. Nyní jsou odkázáni na její prodej obchodníkům do sítě, což není moc výhodné.

Svaz moderní energetiky analyzoval systémy komunitního sdílení energií v několika zemích Evropy. Konkrétně u všech našich sousedních států a v Belgii, která je jednou z předních zemí v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Obecně nejinspirativnější je ale podle svazu náš jižní soused – Rakousko, kde aktuálně působí přes 1400 energetických komunit.

Nedávno jste již předplatné aktivoval

Je nám líto, ale nabídku na váš účet v tomto případě nemůžete uplatnit.

Pokračovat na článek

Tento článek pro vás někdo odemknul

Obvykle jsou naše články jen pro předplatitele. Dejte nám na sebe e-mail a staňte se na den zdarma předplatitelem HN i vy!

Navíc pro vás chystáme pravidelný výběr nejlepších článků a pohled do backstage Hospodářských novin.

Zdá se, že už se známe

Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet.

Děkujeme, teď už si užijte váš článek zdarma

Na váš e-mail jsme odeslali bližší informace o vašem předplatném.

Od tohoto okamžiku můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Začít můžete s článkem, který pro vás někdo odemknul.

Na váš e-mail jsme odeslali informace k registraci.

V e-mailu máte odkaz k nastavení hesla a dokončení registrace. Je to jen pár kliků, po kterých můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Ale to klidně počká, zatím si můžete přečíst článek, který pro vás někdo odemknul.

Pokračovat na článek

Příslušnou novelu energetického zákona lex OZE II ve středu schválila vláda. Přinese sdílení nejen elektřiny, ale také tepla a plynu. Její zavedení vyžaduje evropská legislativa. Česko má s jejím přijetím už dva a půl roku zpoždění. S kompromisním návrhem novely na druhý pokus přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu. „Nejsme jediní, kdo s tím má zpoždění. I v jiných zemích zjišťují, že je to komplikovaná problematika,“ řekl Vojtěch Krajíček z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti, který se problematikou zabývá. 

Podle ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely (za STAN) pomůže novela s modernizací české energetiky. „Komunitní energetika přinese výraznou změnu celého systému české energetiky,“ řekl Síkela.

Pro vznik energetického společenství, které bude základem komunit, bude třeba založit právnickou osobu, družstvo nebo spolek a poté se zaregistrovat u Energetického regulačního úřadu. Členové společenství se zároveň dohodnou na tom, kdo kolik bude odebírat elektřiny a tyto informace nahlásí na připravované Elektroenergetické datové centrum, které je následně předá operátorovi trhu. Další možností bude sdílet elektřinu pod hlavičkou takzvaného „aktivního zákazníka“. V rámci něj by mělo být možné sdílet vyrobenou elektřinu s až deseti dalšími členy, a to za jednoduchých podmínek.

Jak si vedly jednotlivé země ve srovnání systémů komunitní energetiky:

Česko 

 • Podle Svazu moderní energetiky má Česko šanci vytvořit nejlepší systém komunitní energetiky v Evropě. „Můžeme mít nejlepší systém, ale jen za předpokladu, že se v některých věcech Česko inspiruje hlavně v Rakousku,“ uvedl mluvčí svazu Ondřej Novák. Svaz by například chtěl, aby stát zrušil omezení sdílení na maximálně tři obce s rozšířenou působností. K jeho zrušení by podle svazu mělo dojít do zhruba dvou let. Dále také žádá do dvou let zavedení možnosti kombinace aktivního zákazníka a členství v komunitě, a to ideálně ve větším množství než v jedné.
 • Novela má umožnit zakládání energetických společenství, omezuje ale jejich velikost na maximálně tisícovku členů. A tato společenství budou moci fungovat na území nejvýše tří sousedících obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Těch je v Česku 205. Od poloviny roku 2026 má omezení počtu zmizet.
 • Kromě toho počítá také se zavedením takzvaného aktivního zákazníka. Ten prostřednictvím veřejné distribuční sítě bude moci sdílet elektřinu s až deseti spotřebiteli na území Česka. Má se jednat o ten nejjednodušší způsob sdílení, který umožní například i posílat si elektřinu vyrobenou na chalupě do bytu ve městě.
 • Při sdílení přes distribuční síť nebudou muset členové komunit hradit cenu za elektřinu obchodníkovi. Platit ale budou regulovanou část ceny elektřiny, která obsahuje podporu obnovitelných zdrojů a poplatky za distribuci elektřiny a další služby.

Rakousko 

 • Právě tady by Česko mělo podle Svazu čerpat nejvíce inspirace. I Rakousko postupovalo při zavádění nové energetiky postupně. Potřebná legislativa zde vstoupila v platnost 1. ledna 2022.
 • Klade důraz na lokální spotřebu vyrobené elektřiny. Součástí motivace je sleva z distribučního poplatku na lokálně sdílenou elektřinu. S tím například český návrh zatím nepočítá.
 • Nejprve umožňovalo každému účastníku společenství pouze jeden obnovitelný zdroj, od podzimu 2022 si jich může každý účastník připojit i více.
 • Energetická společenství jsou osvobozena od daně z elektřiny a poplatku na podporu obnovitelných zdrojů.
 • Na sdílenou elektřinu se také vztahuje sleva z distribučních poplatků, a to podle úrovní veřejné distribuční sítě, které byly ke sdílení využity.
 • V předstihu zřídilo Rakouskou koordinační kancelář pro energetická společenství.

Německo

 • Kolektivní výrobu a spotřebu elektřiny zavedlo už v roce 2017, toto sdílení ale omezilo jen na bytové domy. Dodávky musí být prováděny mimo veřejnou distribuční síť.
 • Občanská energetická společenství musí tvořit alespoň 50 fyzických osob s bydlištěm v okruhu 50 kilometrů od plánovaného projektu obnovitelného zdroje a tito členové musí vlastnit minimálně 75 procent hlasovacích práv.
 • Energetická společenství fungují na bázi energetických družstev. Podle údajů Německého svazu družstev bylo v posledních šestnácti letech (2006–2022) v Německu založeno 914 energetických družstev, která mají více než 220 tisíc členů.
 • Řada občanských energetických družstev zde provozuje nejen fotovoltaické elektrárny, ale i ty větrné, zejména ve venkovských oblastech.
 • Základní formu podpory vzniku energetických družstev tvoří pevná výkupní cena.
 • Má poradenskou síť pro domácnosti a obce zvažující komunitní energetiku.

Polsko

 • Ačkoliv Polsko již dlouho patří k zemím, které mají legislativně zavedený obecný koncept energetického společenství, regulační prostředí je tu stále příliš vágní a poskytuje málo pobídek pro zakládání komunit v praxi.
 • Polsko už v roce 2015 stanovilo podmínky pro sdílení energie v rámci komunit využívajících OZE. V říjnu 2021 přijalo novelu tohoto zákona. Jeho současná verze definuje energetická společenství jako energetickou spolupráci působící na území jednoho provozovatele distribuční sítě elektřiny nebo plynu.
 • Činnost energetického společenství je velmi silně územně omezena na jeden okres nebo tři až pět sousedících obcí či území jednoho distributora. Omezeny jsou též možnosti obchodování s přebytečnou elektřinou.
 • Energetická společenství mají různé daňové úlevy.
 • Legislativa umožňuje zakládat tři typy energetických komunit: energetické kooperativy (max. 999 členů), energetické klastry (nejsou právnickou osobou a nemají omezený počet členů) a kolektivní prozumenty obnovitelné energie (pro bytové domy, počet členů není omezen).

Slovensko

 • Definice energetického společenství zde vstoupila v platnost 1. října loňského roku. Novela energetického zákona tehdy zavedla pojmy jako energetické společenství a energetická komunita. Dosud však k novele chybí prováděcí pravidla, takže je nefunkční.
 • Podle zákona měla vyhláška regulačního úřadu o pravidlech trhu s elektřinou a plynem nabýt účinnosti 1. dubna 2023, v současné době však ještě probíhá meziresortní připomínkové řízení.
 • Zákonná definice sdílení elektřiny je velmi vágní a není zatím zřejmé, jak bude tento nástroj ve skutečnosti fungovat.
 • Neexistuje zde žádné centrální poradenské centrum ani jednotné kontaktní místo pro poradenství v oblasti zakládání a provozu energetických společenství.

Belgie

 • Bruselský region přijal evropskou směrnici ke komunitní energetice 17. března 2022. 
 • Blízkost členů energetických společenství není nijak přesněji definována, ale většina energetických společenství aktuálně operuje v okruhu zhruba 30 kilometrů od společné výrobny.
 • V první fázi komunitní energetiky je zde povolena pouze fotovoltaika, ještě v průběhu tohoto roku by ale tato podmínka měla skončit.
 • Energetické společenství není uvnitř tří belgických regionů územně omezováno.
 • Kromě možnosti samotného zapojení do energetického společenství zatím neexistují žádné ekonomické výhody této formy sdílení elektřiny.
 • Existují zde poradenská centra, která poskytují podporu zájemcům o komunitní energetiku. Do osvěty se také aktivně zapojují belgická města.