Původně měli vědci trochu jiný cíl. Chtěli vyzkoumat, jestli bude nově dostupný lék Lynparza účinný i na jiné typy rakoviny než vaječníků a prsu. Při experimentu si ale všimli detailu, který je překvapil a změnil představy o fungování léku. Tým expertů z olomoucké Univerzity Palackého a z kodaňské laboratoře Danish Cancer Society zjistil, že zmíněný lék s účinnou látkou olaparib sice úspěšně zabíjí rakovinné buňky, ale ve skutečnosti jinak, než se doposud myslelo.

To přináší nové možnosti léčby rakoviny. "Nový mechanismus nabízí lepší cílení léčby i vývoj efektivnějších kombinací s jinými léčivy," vysvětluje Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci. O významnosti objevu svědčí i fakt, že o něm tento týden vyšel článek v Nature, jednom z nejuznávanějších vědeckých časopisů světa.

Dosud se mělo za to, že lék zabíjí nádorové buňky tím, že zpomalí nebo zastaví replikaci jejich DNA. To je proces, při kterém se zdvojuje buněčný genom, buňka se tak může dělit a tím přežívá. Když se ale replikace zpomalí, nádorová buňka může zahynout. Jenomže odborníci přišli díky experimentům na to, že lék ve skutečnosti působí opačně − replikaci DNA zrychlí, čímž nádorovou buňku rovněž zničí.

"Nabízí se analogie s automobilovou dopravou. Jak příliš pomalá jízda, tak příliš vysoká rychlost mohou způsobit problémy. A jelikož nádorové buňky mají zpravidla ta svá pomyslná auta ve velmi špatném technickém stavu, vysoká rychlost jízdy je pro ně smrtelná," objasňuje profesor Jiří Bártek, v jehož laboratoři v Dánsku nápad na experiment vznikl.

"První překvapivá zjištění přišla před pěti lety. Nejprve jsme tomu nemohli uvěřit a potřebovali jsme výsledek několikrát ověřit," popisuje další z autorů vědeckého článku Pavel Moudrý, který v té době působil jako postdoktorand u Bártka v Dánsku a nyní bádá na olomoucké univerzitě.

Lék Lynparza britsko-švédské farmaceutické společnosti AstraZeneca byl nedávno registrovaný na léčbu rakoviny vaječníků a prsu. Slibuje zlepšení prognózy hlavně pro ženy, kterým se rakovina vrátila. Léčba stojí kolem 1,5 milionu korun na rok. Zatímco v jiných Evropských státech ji pojišťovny hradí, v Česku pro ně zatím není stanovena výše úhrady.