Kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a chybám, kterých se Česko dopustilo v přidělování evropských dotací jeho firmě Agrofert, může stát přijít o výrazně více peněz, než je jen částka, kterou vyčíslil audit Evropské komise. Jeho autoři odhalili skutečně závažná pochybení, následovat proto budou další kontroly toho, jak Agrofert eurodotace získával.

Podle auditu ztratí Česko 285 milionů korun. Zkontrolovat zároveň musí další projekty na investice a inovace, na které Agrofert dotace čerpal. Stát "musí zkontrolovat 12 operací, které komise neauditovala", stojí v dokumentu.

Evropští auditoři si vybrali 10 z 22 projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v nichž Agrofertu české úřady přikleply dotace. Našli v nich vysokou míru chyb − české úřady například firmám z Agrofertu poskytly dotaci na inovace výrobních postupů. Údajné inovace ale ve skutečnosti žádnými inovacemi nebyly a jiné společnosti už je používaly.

12 projektů

Agrofertu dostalo Česko od Evropské komise za úkol prověřit. Je možné, že kvůli tomu přijde o další peníze.

Nutná bude ale mnohem širší kontrola. "České úřady musí prověřit veškeré poskytnuté dotace, o něž příjemce požádal 9. února 2017 nebo poté," konstatují auditoři o eurodotacích na investice v průmyslu a životním prostředí. Odkazují na datum, kdy vstoupil v platnost český zákon o střetu zájmů. Podle Evropské komise existuje podezření, že by se střet zájmů mohl prokázat i u dalších příjemců dotací, nejen u Babiše.

Auditoři potvrdili, že český premiér je ve střetu zájmů. V době, kdy byl ministrem financí a poté, co se stal premiérem, "se zpronevěřil nestrannému vykonávání svých funkcí, protože se podílel na rozhodnutích, která se týkala skupiny Agrofert", konstatují. Upozorňují, že Babiš sice svůj zemědělský, potravinářský a chemický koncern převedl do svěřenských fondů, nadále si v něm ale udržuje vliv. "Skrze tyto svěřenské fondy nepřímo ovládá mateřskou společnost skupiny Agrofert."

Související

Audit konstatuje, že Babiš může jako premiér ovlivnit nakládání s evropskými penězi v Česku ve prospěch firem spadajících pod Agrofert. Má tedy přímý vliv na to, jak se s eurodotacemi v Česku nakládá. To se přitom premiér snažil v minulých dnech zpochybnit − tvrdil, že sice jménem Česka v Bruselu vyjednává o tom, kolik peněz stát z evropského rozpočtu dostane, ale že rozdělování dotací se ho pak už netýká. Audit ale zmiňuje konkrétní příklady toho, jak Babiš jako premiér může ovlivnit, kde evropské peníze v Česku skončí.

Pokud Česko závěry auditu přijme, může 285 milionů korun špatně proplacených dotací použít na podporu jiných firem. Pokud se auditem odmítne řídit, o peníze přijde úplně.

Eurodotace fungují tak, že projekt, který na ně má nárok, nejdřív dostane slíbené peníze ze státního rozpočtu. Pokud je vše v pořádku, částku mu proplatí Brusel. Do evropského rozpočtu teď musí Česko vrátit 50 milionů − jen tyto peníze už z Bruselu dostalo proplacené. Zbylých zhruba 235 milionů korun zatím zaplatilo či přislíbilo firmám z Agrofertu samo. Audit upozorňuje, že stát je z Bruselu nedostane. Česko je může po Agrofertu vymáhat.

Obdobná situace nastala v případě Farmy Čapí hnízdo − ta podle Evropské komise na evropskou dotaci nárok neměla. Agrofert dotaci ve výši 50 milionů korun, z nichž většina pocházela z evropského rozpočtu, vrátil.

Audit Evropské komise níže zveřejnil časopis Respekt, jenž patří s Hospodářskými novinami pod společnost Economia. Audit je rozdělen na dvě části.

Finální audit Evropské komi... by Pavel Kroulík on Scribd

Finální audit Evropské komi... by Pavel Kroulík on Scribd

Související