Ještě stále je šance získat příspěvek na nové kotle i fotovoltaiku. Pro nízkopříjmové domácnosti jsou připravené kotlíkové dotace, pro všechny pak Nová zelená úsporám. Kvůli snižování závislosti na ruském plynu stát omezuje podporu plynových kotlů, ale přidává peníze na tepelná čerpadla.

Desítky tisíc českých domácností čeká v dohledné době výměna kotlů. Podle původního plánu měl stát přestat uznávat zastaralé kotle na tuhá paliva od prvního září 2022. S ohledem na válečný konflikt na Ukrajině a z toho plynoucí nejistoty v dodávkách plynu se lhůta na výměnu prodlouží přesně o dva roky. Kdo posléze bude topit v kotli pořízeném před rokem 2000 nebo v kotli emisní třídy 1 a 2, které zatěžují ovzduší, může si vysloužit pokutu až 50 tisíc korun. Uznány budou jen kotle splňující ekologické nároky, které spadají do emisní třídy 3, 4 nebo 5.

Kotlíkové dotace pro chudší a seniory

Aktuálně mohou lidé získat na nový zdroj tepla příspěvek hned ze dvou programů. Kotlíkové dotace jsou určené pro domácnosti s nízkými příjmy a výše příspěvku je až 95 procent z nákladů. Žádosti budou elektronicky přijímat krajské úřady od konce letošního jara do 31. srpna. Kraje počítají s asistencí pro ty, kteří si nebudou s podáním vědět rady. Připraveno je pět miliard korun z evropských fondů.

Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové mají kotlíkové dotace pomoct lidem ohroženým energetickou chudobou. O kotlíkovou dotaci bude mít možnost požádat domácnost, kde její členové vydělali v roce 2020 v průměru maximálně 170 900 korun čistého na osobu. Výdělky dětí se považují vždy za nulové, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o 170 900 korun.

„Na dotaci dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče anebo jen jeden z nich vydělali ne více než 683 600 korun čistého za celý rok. Domácnosti seniorů nebo lidí pobírajících invalidní důchod třetího stupně mají na dotaci nárok automaticky,“ sdělila Hubáčková.

Plynové kotle mají utrum

Zkrátka nepřijdou ani domácnosti, které se nevejdou do kategorie nízkopříjmových. Už od loňského října mohou žádat o podporu na nový zdroj vytápění z dlouhodobě běžícího programu Nová zelená úsporám. Výši příjmu není nutné dokládat.

Nová zelená úsporám podporuje nejen výměnu kotlů za tepelná čerpadla nebo zdroje na pelety, ale také instalaci solárních panelů pro výrobu elektřiny nebo tepla. Žadatelé mohou získat až 650 tisíc na zateplení domů, včetně výměny oken nebo dveří. Na novostavbu, která má velmi nízkou energetickou náročnost, lze dostat až půl milionu korun. Krom toho je možné žádat také na zařízení na zachytávání a využívání dešťové vody, na stínicí techniku nebo na realizaci zelené střechy.

Program dříve podporoval i instalaci plynových kotlů. Koncem letošního března ale ministerstvo životního prostředí oznámilo, že s ohledem na snižování závislosti na ruském plynu omezí dotační podporu plynových kotlů. Navýšilo proto příspěvek na tepelné čerpadlo, který narostl o 50 tisíc korun, tedy na 180 tisíc korun.

Kombinace opatření přináší bonusy

Opatření, která vedou k ekologizaci vytápění a snížení energetické spotřeby (například zateplení fasády a výměna kotle), mohou žadatelé kombinovat a z Nové zelené úsporám tak za každou kombinaci získat bonus 10 tisíc korun u rodinných a 20 tisíc korun u bytových domů.

„Čím více opatření majitelé zrealizují, tím více peněz ke standardní dotaci získají. U rodinných domů může jít až o 90 tisíc korun. Dalších až 75 tisíc korun dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi,“ uvedla Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR, který žádosti administruje.

Program byl dříve kritizovaný kvůli administrativní náročnosti. To se ale podle úřadu změnilo. „Podání i celá administrace nově probíhá online přes Agendový systém SFŽP ČR dostupný přímo z webu programu. K podání žádosti musí mít žadatel nejprve aktivován některý z identifikačních prostředků národního bodu pro identifikaci a autentizaci, kterým prokáže svoji totožnost. Poté již vše běží online, jak komunikace s naším úřadem, tak dokládání všech dokumentů. Žadatelé se tak vyhnou zbytečnému papírování,“ dodala Lucie Früblingová.

Dokumenty, které žadatel elektronicky předkládá, se odvíjí od typu opatření. Pokud je předmětem žádosti pouze výměna kotle, jsou podmínky podle SFŽP jednoduché, žadatel potřebuje jen zprávu o kontrole stávajícího kotle a fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu. Pak si zvolí nový zdroj vytápění a jen doloží fakturu a dotace je proplacena. U složitějších projektů, jako je například komplexní zateplení rodinného domu, je nutné nechat zpracovat odborné posouzení, které zhodnotí efekt opatření.

Podle úřadů je o dotace z obou programů zájem. Od října loňského roku, kdy se Nová zelená úsporám opět rozběhla, podalo žádost už přes 14 tisíc lidí. Celkově si řekli o dotaci ve výši 2,4 miliardy korun. Z toho 5,5 tisíce žádostí se týká výměny zdrojů tepla na vytápění.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti začnou kraje přijímat koncem jara, zájem o ně se tedy teprve ukáže, ale měl by být vysoký. „V rámci poptávkového šetření, které kraje realizují, vyjádřilo zájem o výměnu neekologického kotle 11,5 tisíce potenciálních žadatelů a další se připojují,“ dodala Lucie Früblingová.

Zkrátka nepřijdou ani firmy

Nejen domácnosti mohou žádat o podporu, pokud chtějí uspořit energii anebo ji začít vyrábět. Stát v poslední době myslí i na firmy. Téma je o to aktuálnější, že se evropské státy odklání od ruského plynu kvůli válce na Ukrajině. Pro podnikatele jsou určené programy z resortu ministerstva průmyslu a obchodu, zejména v březnu vyhlášená výzva z Národního plánu obnovy.

„Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ vysvětlil záměr ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Na fotovoltaiku pro firmy ministerstvo připravilo celkem čtyři miliardy korun. Tři miliardy jsou určené pro žadatele, kteří firemní nemovitost vlastní anebo ji mají celou v nájmu. Jedna miliarda korun pak podpoří žadatele, kteří podnikají v nájmu a pronajímají si část nemovitosti.

Ministerstvo spustilo příjem dotací 22. března a firmy se o dotace mohou hlásit až do 30. června letošního roku. Jedná se o průběžnou, tedy nesoutěžní výzvu, která je otevřená jak pro malé a střední společnosti, tak pro velké podniky.

Pokud se firmy rozhodnou postavit fotovoltaickou elektrárnu, mohou získat podporu ve výši 35 procent, na akumulaci pak mohou získat příspěvek pokrývající až polovinu nákladů. Výše celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena na základě takzvaných maximálních měrných cen fotovoltaických systémů a akumulace. Více informací k tomu žadatelé najdou na webu ministerstva průmyslu a obchodu.

O příspěvek na fotovoltaiku mohly firmy žádat už loni, když běžela výzva z Modernizačního fondu. Na podzim 2021 dostalo dotaci dvanáct menších elektráren, na jaře letošního roku se k nim přidaly další úspěšné projekty. „S každým nově podpořeným projektem jsme blíže k odklonu od drahých fosilních paliv. Navíc jde i o strategickou investici do naší energetické bezpečnosti,“ sdělila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Zelené vytápění a fotovoltaika

Stáhněte si přílohu v PDF

Více než tři miliardy z Modernizačního fondu směřují do větších solárních parků, které vyrostou převážně na brownfieldech. „Žadatelé podali celkem 151 projektů, akceptovali jsme jich 113, které mezi sebou následně soutěžily. K podpoře bylo doporučeno 57 záměrů,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Zelenou dostal například fotovoltaický zdroj ve Skoranově u Třemošnice. Během roku 2023 by tady měla vyrůst solární elektrárna s instalovaným výkonem bezmála šest megawatthodin. Zdroj bude doplněn o technologii akumulace elektrické energie, bude tu tedy i velkokapacitní bateriové úložiště o využitelné kapacitě dvě megawatthodiny. Vyrobená elektrická energie ale primárně poputuje do distribuční soustavy. Elektrárna vznikne částečně na zastavěné ploše bývalého průmyslového areálu zařazeného mezi brownfieldy a částečně na volné ploše.

V následující dekádě má Modernizační fond přinést do České republiky minimálně 150 miliard korun a podpořit tak další projekty.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Zelené vytápění a fotovoltaika.