Prestižní ratingová agentura MSCI zvýšila letošní hodnocení společnosti ČEZ v oblasti udržitelnosti o dva stupně na AA. Firma má ambici zařadit se mezi pětinu nejlépe hodnocených energetických firem v Evropě. A to nejpozději do roku 2023. Otázky udržitelnosti a etického chování (ESG) zařadila do své byznysové strategie a zřídila samostatné oddělení, které se tematice věnuje a podléhá přímo generálnímu řediteli. V jeho čele stojí v pozici chief sustainability officer Kateřina Bohuslavová. Do ČEZ přišla z akademické sféry, kde se zaměřovala na systematickou práci s daty a publikování odborných textů.

Česko patří mezi tradiční průmyslové ekonomiky postavené na značné spotřebě uhlí, váš plán dostat se mezi pětinu nejlépe hodnocených firem v oblasti ESG působí proto poněkud ambiciózně. Jak se chcete posunout do pelotonu těch nejlepších?

Náš záměr zařadit se mezi nejlépe hodnocené firmy může působit ambiciózně, my si však za ním stojíme. ESG se již v loňském roce stalo součástí našeho byznysplánu – tím vyjadřujeme, jak vážně to s otázkami udržitelnosti, etiky a zodpovědného přístupu myslíme. Děláme to nejen proto, abychom byli soběstačná země a zdravá společnost, ale také abychom mohli pohlédnout do očí dalším generacím.

Víme, že se pohybujeme na velmi ostře sledovaném poli a s našimi západoevropskými konkurenty nestojíme na stejné startovní čáře. Česko je tradiční uhelná ekonomika. Hodně také záleží třeba na geografických podmínkách, my u nás stěží postavíme větrníky v moři. Některé energetiky patřící do evropské top 10 neprovozují žádný uhelný důl. Naše výchozí pozice je tudíž v některých oblastech ztížená, na druhou stranu ESG je postaveno i na dalších parametrech a v těch máme příležitost být silní a získat body navíc.

V čem si myslíte, že můžete získat náskok před evropskou konkurencí?

V hodnocení se klade velký důraz také na vztahy se zákazníky, přístup k zaměstnancům anebo třeba na hospodaření s vodou. Konkrétně v nakládání s vodou jsme se v poslední době hodně zlepšili a patříme v této oblasti k lídrům. Hodně se teď zaměřujeme také na digitální diverzitu tak, aby naše informace byly snadno dostupné pro lidi z různých skupin, včetně například seniorů. Ratingové agentury hodnotí, zda firmy splňují vybrané parametry v rámci svého odvětví, zároveň však porovnávají jednotlivé hráče vůči sobě. Například jak ambiciózně mají nastavené cíle a jak se jim je daří plnit. Tam, kde je náš program silný ve srovnání s konkurencí, nám body přidávají. Naopak tam, kde jsme slabší, nám ubírají.

Jak si stojíte v posledním hodnocení?

Do ratingu agentury MSCI z letošního dubna, ve které jsme získali hodnocení AA, je zahrnuto celkem 135 energetických firem z celého světa. Z nich pouze osm procent dosáhlo na hodnocení AAA. Do druhé kategorie AA se pak dostalo 25 procent hodnocených firem. Dá se tedy říct, že už dnes spadáme do první třetiny. Náš cíl zařadit se mezi 20 procent nejlépe hodnocených energetických firem v Evropě je tedy nastaven vysoko, zároveň je podle mého názoru dosažitelný.

Pojďme se podívat zblízka na nelehký úkol, který před vámi stojí, a to je odklon od využívání uhlí v energetice a jeho sociální rozměr. Jak se připravujete na otřesy, které vás čekají v otázkách zaměstnanosti?

V rámci naší Vize 2030 jsme se zavázali ke stoprocentní transformaci, tím myslíme závazek postarat se o všechny zaměstnance do jednoho, ať už formou rekvalifikace, převedení na jinou práci v rámci firmy či jiných možností. Počítáme s tím, že zřejmě ne všichni se budou chtít přeškolit, proto veškerá příprava probíhá v úzké koordinaci s odbory.

Máme připraveno několik scénářů, ty se však mohou ještě změnit podle momentální situace, proto je zveřejníme až v okamžiku, kdy budou opravdu aktuální. Nelze všechno předvídat, vezměte si například situaci na Ukrajině. Znova však opakuji náš závazek postarat se o sto procent našich současných zaměstnanců dotčených odklonem od uhlí.

Máme s tím už zkušenost, například když ukončila provoz elektrárna Energotrans 3 v lokalitě Mělník, pomohli jsme najít práci vysokému procentu lidí. Chystáme velké investice do obnovitelných zdrojů, lidé z klasických elektráren nebo dolů mohou najít práci třeba na těchto nových projektech. Záležet bude na jejich předpokladech, vůli jít do změny – někteří třeba upřednostní odchod do předčasného důchodu. Mnozí z našich pracovníků vidí šanci naskočit na novou vlnu obnovitelných energií a my je v tom chceme podpořit.

Vím, že máte uzavřenou ­kolektivní smlouvu do roku 2027. Jak vznikala?

Vyjednávání o kolektivní smlouvě byla loni velmi rychlá a k jejímu podpisu došlo ještě před koncem roku. Vnímám to jako signál toho, že si zúčastněné strany byly vědomy, že nabízíme férové a nadstandardní podmínky, a proto projevily vůli podepsat co nejdříve. Máme velmi korektní vztahy s odbory a na to jsem hrdá.

Takto dlouhodobá kolektivní smlouva je přesně ten signál, který chceme svým zaměstnancům vyslat. Dát jim vizi a jistotu, že se o ně postaráme. Mezitím budeme systematicky mapovat, koho se situace týká, například projektant, který projektoval uhelnou elektrárnu, může projektovat solární. Vážíme si dobrých a kvalitních zaměstnanců a chceme jejich dovednosti využít na jiných pozicích.

Vedle vztahů se zaměstnanci patří mezi bedlivě sledované činnosti také komunikace a vztahy se zákazníky. Jaké novinky připravujete pro své odběratele?

Směrem k zákazníkovi pokračujeme v digitalizaci služeb, kterou chceme dokončit do roku 2025. Chystáme se zavádět chytré prvky, které umožní porovnávat spotřebu a náklady, díky čemuž bude moct zákazník upravit svou spotřebu. Klíčem je, aby měl zákazník k dispozici potřebná data, ta mu umožní lépe se rozhodovat.

Nedávno jsme spustili například aplikaci Smart faktura. Je určena pro domácnosti, ale stejný princip bude využitelný i pro firmy, neděláme rozdíl mezi velkým a malým spotřebitelem. Připravujeme se také na digitalizaci distribuční sítě tak, aby bylo připojování a využití potenciálu obnovitelných zdrojů snadnější.

Pokud jde o obnovitelné zdroje, v dubnu jste vydali zelené bondy, jejichž výnos je přímo vázán na zavádění zelených prvků. V čem se liší od běžných dluhopisů?

Dluhopisy jsou úročené sazbou 2,375 procenta a jsou splatné za pět let. Při jejich vydání jsme se zavázali ke snižování emisí oxidu uhličitého omezováním výroby energie z uhlí a investicemi do obnovitelných zdrojů. Pokud by ČEZ svůj cíl nesplnil, tak se úrok vyplácený při splatnosti v roce 2027 automaticky zvýší o 0,75 procentního bodu na 3,125 procenta. Je to pro nás velký závazek. Do roku 2030 chceme vybudovat obnovitelné zdroje energie s výkonem šest tisíc megawattů a zároveň snížit výrobu z uhlí, náš záměr je pokles emisí nejméně o padesát procent.

Jak zelené bondy přijali investoři?

Pokud jde o zájem investorů o zelené bondy, poptávka byla skutečně veliká, více než pětinásobná oproti vydávanému objemu. Zájem přesáhl také náš naposledy vydaný standardní dluhopis.

Pokud srovnám „klasickou“ emisi a zelenou, ta zelená přilákala asi čtyřicet procent nových investorů, což nás potěšilo. Pro některé institucionální investory jsme na černé listině, protože zpracováváme uhlí. Jiní však rozumí tomu, že doly a elektrárny nelze vypnout ze dne na den, a proto se dívají na naši trajektorii a kam směřujeme. Očekávají, že se budeme zlepšovat, a dávají nám důvěru. Pokud navážeme bond na snižování uhlíkové stopy a tento cíl splníme, jdeme správnou cestou. Pokud nesplníme, budeme penalizovaní vyšším úrokem. Je to pro nás silná motivace nastaveného cíle dosáhnout. Ten přitom musí být nastaven realisticky a zároveň být dostatečně ambiciózní.

Do budoucna plánujeme ve vydávání dluhopisů navázaných na udržitelnost pokračovat.

Jak zelené bondy vnímají ratingové agentury a přinesly vám ve vašem hodnocení body navíc?

Pro ratingové agentury je to čerstvá zpráva a zatím na ni nestihly reagovat. Snaží se hodnotit všechny firmy stejně a férově, tento proces je však poněkud zdlouhavý. Máme informace o tom, že při posledním hodnocení některé agentury vycházely z informací zveřejněných v roce 2019. Dá se tedy jednoznačně říct, že investoři na zelené bondy reagují mnohem rychleji.

Jakým způsobem vlastně probíhá rating a z jakých informací ratingové agentury vycházejí?

Různé agentury hodnotí ESG různými způsoby, a ne vždy je mezi nimi překryv. Zásadní však je transparentnost, vše musí být ověřitelné. Umělá inteligence prochází weby a další podklady, které jsou veřejně dohledatelné. Z nich sbírá potřebná data a zpracovává je do zpráv. Některé agentury nám pak pošlou předvyplněné dokumenty a my pouze doplňujeme chybějící informace a obhajujeme své postupy. Už jsme se naučili, že například argumentace českou legislativou vůbec nefunguje. Uvedu to na příkladu dětské práce – agentury neuznávají, že na základě české legislativy je zakázaná. My musíme ve svých podkladech výslovně uvést, že dětskou práci zakazujeme.

Transparentnost také znamená přiznat, že se nám některé naše záměry a cíle nepodařilo splnit. Chybou je takové informace skrývat.

Pro získání dobrého hodnocení je tedy zásadní správně informovat. Jak u vás nefinanční reporting probíhá a čím se liší od finančního reportingu?

Nefinanční reporting představuje mnohem obsáhlejší sběr dat, jde se do mnohem větších detailů. Na to potřebujeme mít velmi dobře vyškolené interní dodavatele dat, ta musí být navíc ověřitelná. Zpracováváme je potom do podoby, která je srozumitelná pro všechna publika včetně auditorů.

Naše předchozí zprávy byly hodně postaveny na společenské odpovědnosti. Letošní zpráva, kterou se chystáme vydat ke konci června, bude stát na pilířích ESG. Hodně jsme se zaměřili na zkvalitnění reportingu, je to jeden z mých hlavních úkolů. Letos bude zpráva navíc poprvé auditovaná. Spustíme také web v angličtině speciálně zaměřený na reportingové agentury, který budeme v průběhu roku pravidelně doplňovat a aktualizovat, na rozdíl od zprávy, která se vydává jednou ročně.

Celou tuto agendu bereme jako investici – my do ní vložíme svou práci a energii, za to pak dostaneme například lepší podmínky od financujících bank.

Jaký je vlastně rozdíl mezi ESG a společenskou zodpovědností, známou pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility). Čím se od sebe liší?

Společenská zodpovědnost se hodně promítá do filantropie a odpovídá na otázku, co firma dělá s volně dostupnými finančními prostředky.

ESG je mnohem komplexnější, jde o kombinaci ochrany životního prostředí, péče o komunity, ve kterých se pohybujeme, a také řízení firmy a pravdivý reporting. Je v ní navíc strategická část, dekarbonizace souvisí se zavíráním uhelných provozů a budováním obnovitelných zdrojů, dopadá na zaměstnance. My však zároveň musíme zajistit dodávky energie odběratelům. ESG odpovídá na otázku, jak jsme peníze vydělali. Ukazuje, že myslíme na další generace, máme solidní etický podnikatelský plán, řídíme rizika a příležitosti.

ČEZ si uvědomuje, že je pod takovým drobnohledem, že si nemůže dovolit prázdné sliby. Stojíme si za vším, co děláme.

Partnerem speciálního projektu o udržitelnosti je společnost ČEZ.