Mezi některými ekonomy zaznívají pochybnosti, zda se inflace v dlouhodobém horizontu vrátí zpět na úrovně obvyklé v posledních dekádách. Existuje totiž možnost, že vstupujeme do zcela nové éry vyšší inflace a úrokových sazeb.

Zastánci této myšlenky argumentují, že v příštích desetiletích už nebudou fungovat zdroje nízké inflace, jež působily v dekádách minulých: globalizace v kombinaci s příznivými demograficko-sociálními trendy. V rámci globalizace zásobovala Čína a další země svět levnou prací. Globální trh práce byl dále „zaplaven“ generací „baby boomers“, narozenou po druhé světové válce, a pomohla i rostoucí participace žen. Kromě prosperity byla výsledkem těchto trendů slabší vyjednávací pozice práce na úkor kapitálu, a tedy nižší tlak na růst mezd.

Nyní se trend otáčí. Demografický zlom v podobě poklesu podílu obyvatel v produktivním věku není problémem pouze vyspělého světa, ale i Číny. A podle zmíněných ekonomů jde o inflační faktor, protože poptávka silné neproduktivní generace (včetně nákladné lékařské péče) bude přetlačovat nabídku ze strany oslabené produktivní generace. Nedostatek pracovních sil povede ke mzdovým tlakům. Tomu budou firmy čelit investicemi do robotizace, což si ovšem nejprve vyžádá další zdroje.

Deglobalizaci podpořila pandemie koronaviru, kdy se ukázalo, že závislost na celosvětových výrobních řetězcích má svou temnou stránku, a tento trend je umocněn eskalujícím třením mezi demokratickým „Západem“ a autoritářským „Východem“. Navíc uvažme globální trend dekarbonizace s obrovskými nároky na investice.

Tyto faktory v příštích dekádách posílí tlaky na růst inflace a úrokových sazeb. Ty mohou růst i v reálném vyjádření kvůli přetlaku globální poptávky po úsporách nad jejich nabídkou a dále kvůli růstu rizikových prémií v reakci na zvýšenou makroekonomickou volatilitu.

Myšlenku razí vlivní ekonomové Charles Goodhart a Manoj Pradhan či šéf Bundesbanky Joachim Nagel. Zatím ale jde o názor menšinový, protože se má všeobecně za to, že stárnutí populace má naopak deflační účinek. Protiargumenty zmíněných ekonomů jsou ale více než pádné.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.