Ničivé klimatické události nejsou součástí dávné minulosti. Jen za posledních několik let Česko zažilo extrémní sucho, povodně a další katastrofální klimatické jevy. Prvořadým úkolem, který potřebujeme řešit v rámci klimatické změny, je energetická transformace. Ta se ovšem ukázala být poměrně komplikovanou. Společnosti jsou nuceny uvažovat nad diverzifikací energetiky a svou energetickou soběstačností. Všichni bez rozdílu se shodneme na tom, že jednat musíme hned teď, a to zodpovědně, společně a bez zaváhání.

Program OSN pro životní prostředí uvádí, že 40 procent celosvětové spotřeby energie, 25 procent globální spotřeby vody a 40 procent využití všech zdrojů připadá na výstavbu a provoz budov. Navíc také emitují 30 procent emisí skleníkových plynů. Není pochyb o tom, že zejména v Evropě je energetická transformace nezbytná k tomu, abychom mohli proměnit extrémně komplikované prostředí, ve kterém se nacházíme. Plány pro udržitelnost všech organizací se musí zaměřit jak na energetickou efektivitu, tak na snižování emisí ze spotřeby energie. A právě tady vstupují do hry technologie.

Mnoho firem již zjistilo, že zvýšení energetické efektivity budov, snižování emisí, omezování klimatických rizik a prodlužování životnosti aktiv způsobují významný nárůst produktivity. To je ale teprve začátek.

Aby bylo možné zjistit, jaká je energetická a uhlíková stopa společnosti, je nutné shromáždit a analyzovat obrovské množství dat z mnoha různých zdrojů napříč různými druhy budov.

K tomu je potřeba sofistikovaná technologie a my již aktivně spolupracujeme s řadou firem, aby byla správa nemovitostí efektivnější. Například dánská infrastrukturní společnost Sund & Baelt prodloužila životnost své klíčové infrastruktury o 100 let, čímž zabránila vzniku 750 000 tun emisí, a to díky digitalizaci procesů údržby a správy aktiv.

Strojové učení je možné využít k prozkoumání dat, jejich kombinování a pochopení. V neposlední řadě je pak důležité je prezentovat v podobě, aby bylo možné přistoupit k informovanému a inteligentnímu rozhodnutí. Podobně mohou umělá inteligence a blockchain pomoci získat větší přehled o skladových zásobách, což vede k omezení plýtvání a k chytřejším objednávkám a dále snižuje uhlíkovou stopu.

Je nutné si přiznat, že ani technologie nejsou bez viny. Počítače, datová centra a sítě spotřebovávají zhruba deset procent veškeré světové elektřiny. Právě proto se snažíme zvýšit podíl využívání obnovitelných zdrojů energie v našich datových centrech IBM Cloud po celém světě. Konkrétně je naším cílem do roku 2025 získávat 75 procent elektřiny v našich datových centrech z obnovitelných zdrojů a tento podíl do roku 2030 navýšit na 90 procent. Podle dat z července 2022 jsme na dobré cestě, abychom tohoto cíle dosáhli.

Snížení znečištění, modernizace průmyslu s cílem neplýtvat surovinami a energií a přidávání obnovitelných zdrojů do energetického mixu byly významné složky české ekonomické transformace v devadesátých letech. Dnes čelíme nutnosti posunout se do nové éry, v níž bude mít byznys a průmysl pozitivní dopad na životní prostředí. Společnosti musí ukázat, že v tomto oboru dokážou dosáhnout smysluplného a včasného pokroku.

Organizace, kterým se podaří naplnit cíle ESG a zejména šetřit energií, vystoupí z řady a budou ukazovat směr. Dnes více než kdy jindy platí, že technologie bude katalyzátorem, který jim pomůže zrychlit transformaci a uspět coby udržitelná firma. A možná se nám tak podaří zajistit lepší rovnováhu našeho klimatu pro budoucí generace.