Již druhý rok prožívá trh s novými byty náročné období. Po letech, kdy ceníky developerských projektů zely prázdnotou dávno před kolaudací, zasáhlo realitní byznys silné ochlazení. Poptávka klesla na minimum, tempo prodejů významně zpomalilo.

Není žádným tajemstvím, že za současným stavem trhu s novými byty stojí vysoké úroky z hypotečních úvěrů, ke kterým se vloni v dubnu přidala přísnější opatření České národní banky. Ta mimo jiné stanoví, že lidé do 36 let mohou úvěr získat na maximálně 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti a zároveň musí doložit dostatečné příjmy, jež jsou poměřovány vůči celkovému dluhu a měsíčním splátkám. V kombinaci s vysokými cenami nových bytů se tak pořízení nemovitosti s využitím hypotéky stalo nereálným i pro střední třídu.

Potřeba bydlet ale nikam nezmizela. A ani nezmizí. Jen se nyní zcela pragmaticky přelévá do nájemního sektoru. Lze se ovšem oprávněně domnívat, že v mnoha případech jde o krok z nutnosti a vysoký zájem o nájemní bydlení bude pouze dočasný. Vlastnické bydlení je v Česku silně zakořeněné, a tudíž v okamžiku, kdy hypotéky klesnou k hranici tří procent, poptávka opět vzroste. Bude mít ale trh co nabídnout? Na ochlazení poptávky totiž mnozí developeři zareagovali posunutím výstavby některých etap či oddálením realizace celých projektů.

Kromě zvýšeného zájmu o nájemní bydlení ale v současnosti vnímáme i další silný trend – směřování zájemců o nové bydlení z velkých měst do jejich okolí, do míst, kde se nabídka s poptávkou lépe potkávají a ceny se drží na přijatelnější úrovni. Krize totiž přiměla lidi, jejichž život je zejména kvůli práci spjatý s městem, pohlédnout za jeho hranice. Pokud by nepřišla, naprostá většina z nich by se na svoji „cestu z města“ nikdy nevydala. Nečekaným a zároveň velmi příjemným překvapením pak pro mnohé bývá zjištění, že značná část těchto lokalit poskytuje dopravní spojení srovnatelné s dojezdovými časy v rámci města, kde pracují či studují.

Tato místa mohou být podle našeho názoru perspektivní. Není nutné se soustředit pouze na velká města a rozsáhlé stavby. V dnešní složité době je klíčové se rozhodovat racionálně, přihlížet k tomu, o co by klienti mohli mít zájem a diverzifikovat portfolio. I proto dnes máme nabídku jak pro ty, kteří kupují nemovitost k vlastnímu bydlení, tak pro investory. Pro ně pak máme připraveny nejen rezidenční, ale i rekreační objekty.

Možností, jíž lze čelit rizikům, která současný vývoj na nemovitostním trhu přináší, je i kombinace několika forem financování. Většina developerských společností využívá klasické bankovní. Podle nás je ale vhodné zapojit také investice do fondu kvalifikovaných investorů a dluhopisy. Tyto zdroje v Československém nemovitostním fondu pak nastavujeme tak, aby žádný z nich nepřevažoval, což pomáhá nejistá období zvládnout.

Pro stabilitu firmy je důležitá i její soběstačnost. Díky tomu, že máme vlastní obchodní oddělení, interní projektanty a stavební firmy, dokážeme na změny reagovat rychle, a v době, jakou je například ta nynější, se efektivně přizpůsobit aktuální situaci.

Přehled realitních fondů v Česku