Ocenění Nejlepší zaměstnavatel získal Microsoft mimo jiné i za svůj progresivní přístup k modernímu způsobu práce.

Změní se ještě v budoucnu současné nastavení pracovních podmínek, případně jak?

Práce odkudkoli je pro nás již dlouho standardem. Naše týmy jsou propojeny napříč kontinenty a časovými pásmy. Kolegové si našli vlastní rytmus, jak vyvážit potřeby zákazníka, interní spolupráci i své osobní požadavky. Abychom v takovém nastavení zároveň podpořili produktivní a příjemnou práci, vytvořili jsme jasná očekávání, definovali role a odpovědnosti a umožnili tak správné manažerské řízení.

Cíleně také sledujeme a upravujeme poměr synchronní a asynchronní práce, aby měli naši zaměstnanci čas i na soustředěnou práci a učení. Zavádění a přijetí časově flexibilní práce znamená také změnu ve stylu řízení. Přizpůsobit se musí i vedoucí pracovníci. Znamená to především budování důvěry v týmech, stanovení očekávání. Technologie využíváme k udržování aktivních komunikačních kanálů. Přestali jsme sledovat, jestli jsou zaměstnanci na svých místech, a spíše nás zajímají jejich výsledky.

Vzestup a zapojení umělé inteligence a automatizace změní povahu pracovních míst ještě více. Všedních a rutinních úkolů bude časem ubývat, což umožní zaměstnancům soustředit se na strategickou práci s vyšší přidanou hodnotou. Analytika a poznatky založené na umělé inteligenci navíc umožní organizacím přijímat rozhodnutí založená na datech, což ještě více podpoří jejich růst. 

Moderní způsob práce se bude vyvíjet i díky tomu, že na dálku bude pracovat čím dál tím více lidí, zaměstnanci budou lépe spolupracovat, umělá inteligence a automatizace zefektivní řadu pracovních úkonů, lidé se budou neustále vzdělávat a v centru pozornosti bude také pohoda zaměstnanců. Při procházení těmito změnami je pro organizace zásadní, aby zůstaly činorodé, přizpůsobivé a využívaly sílu technologií k podpoře inovací a produktivity.

Co pro vás osobně znamená moderní způsob práce, jak vypadá váš běžný týdenní režim?

Svůj čas řídím pomocí mentálního modelu, který mi pomáhá zajistit rovnováhu mezi zaměřením na zaměstnance, zákazníky, produkty a partnery. Každá z těchto oblastí potřebuje čas, pozornost a správnou úroveň porozumění. Díky tomu mohu vytvářet hodnoty, za které jsem v konečném důsledku odpovědná. Mám proto v týdnu vyhrazeny časové úseky pro individuální a týmové schůzky s kolegy, dále pak s našimi zákazníky a partnery a také s kolegy z týmů napříč geografickými oblastmi. V pondělky a pátky se obvykle soustředím na interní témata, zatímco zbytek týdne věnuji našim externím partnerům. Abych toho co nejvíce zvládla a optimalizovala svůj přínos, využívám v plné míře moderní technologie a jsem za to ráda. Velmi se těším na příležitosti, které přinese generativní umělá inteligence. Věřím totiž, že se budeme díky ní ještě více posouvat a rozšiřovat naše dovednosti.

Nejlepší zaměstnavatelé

Stáhněte si přílohu v PDF

Co ovlivňuje rozhodování o tom, zda zavést, či nezavádět hybridní způsob práce?

Rozhodnutí o zavedení hybridního pracovního modelu, tedy takového systému, kdy se zaměstnanec sám rozhoduje, z jakého místa bude pracovat, závisí na několika faktorech. Hlavní překážkou pro jednotlivce bývá nedostatek vhodného prostředí pro práci z domova. U firem hraje velkou roli firemní kultura, technologická infrastruktura, právní předpisy nebo také tlak odvětví a samotných zaměstnanců, jejich vlastní zkušenosti, smýšlení vedení, ale třeba i povaha práce. Na druhou stranu si dnes stále více firem již nemůže dovolit ignorovat různé preference skupin zaměstnanců a jednotlivců. Přišly by o kvalitní potenciální zaměstnance jen proto, že jim nemohou nabídnout způsob práce, jaký si představují. Při zavádění hybridního způsobu práce je také velmi důležitá spolupráce s manažery, je potřeba jim pomoci nastavit nové modely řízení lidí. Role manažera na moderním pracovišti se bude neustále vyvíjet a bude vyžadovat posun k empatičtějšímu, různorodějšímu a inovativnějšímu myšlení. Schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí, využívat technologie a mít jasnou vizi bude mít zásadní význam pro budoucí úspěch.

Co je pro zaměstnance Microsoftu nejatraktivnější?

Naše týmy inspiruje a motivuje poslání firmy a smysl, který z něj vyplývá. Lidé, kteří pracují pro Microsoft, chtějí taky flexibilitu při nastavování denní rutiny, spolupráci s kolegy po celém světě, chtějí se podílet na vývoji a prodeji produktů a řešení, které následně zlepší životy lidí po celé planetě. Máte tu kolem sebe inspirativní kolegy, kteří mají energii posouvat věci kupředu, a konečně je určitě důvodem i naše firemní kultura. Dává nám možnost růst, vzájemně se podporovat a dosahovat smysluplných výsledků.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Randstad.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.