Za nejatraktivnější sektor považují zaměstnanci už několik let informační technologie (IT) a telekomunikační služby. Ve své práci pak na první místo staví odpovídající plat, finanční zdraví firmy nebo příjemnou pracovní atmosféru. Společnost Microsoft takové podmínky svým zaměstnancům nabízí.

„Za toto výjimečné ocenění jsme nesmírně vděční. Znamená pro nás obrovský závazek a bereme s velkou pokorou, že jsme dlouhodobě vnímáni jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů. Těší mě to o to víc, že dobrou pověst Microsoftu vytvářejí především naši zaměstnanci ve chvíli, kdy spolupracují se zákazníky a partnery, když pracovní nadšení sdílejí se svými přáteli a rodinou nebo zveřejňují inspirativní články na síti LinkedIn,“ říká HR ředitelka Microsoftu Klára Žižková.

Potvrzuje také výsledky průzkumu, ve kterém zaměstnanci na první příčku staví odpovídající plat. Mít správně nastavenou úroveň odměny a portfolio benefitů je podle Kláry Žižkové důležitý faktor jak pro přilákání nových talentů, tak zejména pro udržení těch stávajících. „Od našich nových zaměstnanců pak nejčastější důvod, proč se k Microsoftu přidali, slýcháme možnost podílet se na vývoji a implementaci technologických inovací, které používají stovky milionů lidí po celém světě,“ popisuje Klára Žižková a dodává, že smysluplná práce, autonomie, respekt a inkluzivní atmosféra v týmech jsou dalšími silnými stránkami, které zaměstnanci oceňují.

Přichází krize lidské energie

Výběr zaměstnavatele už několik let ovlivňuje i další populární faktor, sladění soukromého a pracovního života. Není tak výjimkou skočit si o polední pauze na kancelářskou jógu, věnovat víc času dětem nebo odpočinku a podle vlastního uvážení se rozhodnout pro práci z domova. Ve světě se také často skloňují pojmy jako great resignation, kdy lidé především vlivem pandemie začali přehodnocovat dosavadní kariéru a soustřeďují se více na osobní život. Fenoménem sociálních sítí je nyní pojem quiet quitting. Ten lidi nabádá netrávit v práci víc času, než jim ukládá pracovní doba.

„Podobné trendy se na pracovním trhu opravdu objevují už několik let. Poslední rok se ale k touze po rovnováze mezi životem a pracovním nasazením přidaly faktory jako geopolitická nestabilita, společenská nespokojenost a nejistota ekonomického vývoje, které vyvolaly bouři v odhodlání mnoha pracujících. Ti cítí ještě mnohem větší tlak, je pro ně obtížnější udržet si dlouhodobě optimismus a častěji může hrozit vyhoření. Mluvíme o krizi lidské energie,“ říká Klára Žižková. Řešení musí být podle ní komplexní a vyhovující individuálním potřebám zaměstnanců. Microsoft jim tak nabízí několik druhů placeného volna nad rámec dovolené, například deset dnů k řešení nemoci a mentálního zdraví, měsíc na zotavení po delší nemoci, dvacet dnů volna na péči o nemocného člena rodiny, šest týdnů otcovské dovolené nebo 20 týdnů placené mateřské dovolené. Společně s tím umožňuje Microsoft zaměstnancům také velkou flexibilitu práce, kdy si do velké míry mohou sami zvolit, kolik dní budou pracovat z domova, a vyhoví tak rytmu rodiny. Home office často kombinují s domluvenými dny, kdy se celý tým sejde v kanceláři a vytváří díky tomu pevné sociální vazby. Společná setkávání dodávají energii, napomáhají kreativitě a tým také rychleji nachází řešení. Zde je klíčová role manažera, který udržuje častý pravidelný kontakt s každým členem týmu.

Zajímá nás růstové myšlení i respekt

Může pro to využít řady různých kolaborativních nástrojů z dílny softwarových inženýrů Microsoftu, jako například Teams, Office 365 nebo platformu Viva, která přímo do pracovních postupů začleňuje nástroje pro komunikaci a vzdělávání, zvyšování pohody pracovníků a rozvoj znalostí. „To vše vytváří obraz firmy, která je otevřená, chová se odpovědně vůči zákazníkům i zaměstnancům a soustavně pracuje na inovacích,“ říká Klára Žižková.

A jak by měl vypadat ideální zaměstnanec Microsoftu? Protože IT je velmi dynamický a rychle se vyvíjející obor, měl by mít nastavený takzvaný growth mindset, tedy růstové myšlení. To v sobě zahrnuje schopnost najít cestu k výsledku, adaptovat se na změny, hledat společná řešení v týmu nebo rozvíjet své dovednosti vlastní tvrdou pílí. Tito lidé také dokážou vnímat rozmanitost názorů, zkušeností a osobitost každého člena týmu. „Hodnoty, které jsou pro nás důležité, jsou respekt k ostatním, pokora, smysl pro odpovědnost, integrita a zapálení. Firmy dnes kupují nejen znalosti, ale hlavně přístup k práci a spolupráci, soulad s firemními hodnotami a schopnost řešit zcela nové situace,“ míní Klára Žižková.

Nejlepší zaměstnavatelé

Stáhněte si přílohu v PDF

Na českém trhu chybí více než 30 tisíc odborníků na informační technologie. Podle dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ale naproti tomu přibylo v roce 2020 pouze 3700 absolventů IT oborů. „Je potřeba integrovat budování digitálních dovedností do učebních osnov na všech úrovních vzdělávání, počínaje základní školou. Komerční sektor může pomoci tak, že poskytne příležitost ke zvyšování kvalifikace a technických certifikací pro lidi, kteří již na trhu práce působí,“ říká Klára Žižková.

Pro digitalizaci české ekonomiky budou podle ní nezbytné pokročilé znalosti informačních a komunikačních technologií. Odborníci, kteří tyto dovednosti zvládnou, však budou stále tvořit menšinu. Microsoft proto za důležitou považuje rekvalifikaci. Podílel se také na zrodu programů Digistart.cz a ITjede.cz, které v jednom uceleném řešení kombinují certifikované IT vzdělání s konkrétními kariérními příležitostmi. A navíc zdarma. „Jde o první projekt tohoto typu a rozsahu v České republice. Věříme, že se nám podaří motivovat pro kariéru v IT lidi z jiných oborů, protože právě kombinace znalostí je pro zaměstnavatele velmi atraktivní. Uchazečům díky tomu firmy nabízejí až o 20 procent vyšší platové ohodnocení,“ dodává Klára Žižková.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Randstad.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.