Na trhu práce přibývá lidí, kterým vadí stereotyp a každodenní rutina je ubíjí. Rozhodnou se proto pro radikální řešení. Opustí stávající místo a zkusí štěstí někde jinde. Mnozí z nich ale po čase zjistí, že tráva je všude stejně zelená a chtějí se vrátit zpátky. Jiným, kteří se pro odchod rozhodnou, sice původně nedojde trpělivost s šedí pracovní náplně, ale chtějí si vyzkoušet, jaké to je, být svým vlastním pánem. Zkusí proto podnikat a vrhnou se do vlastního byznysu. To se ale nemusí vždy podařit, nebo prostě zjistí, že vedení podniku není nic pro ně. Vidina jisté židle se pak najednou nezdá tak úplně marná.

Ještě před pár lety by si takoví zaměstnanci odchodem nejspíš pod sebou definitivně podkopli židli. V poslední době jsou ale zaměstnavatelé ochotnější uvažovat o znovupřijetí. "Nevidíme v tom problém. Člověk se v životě může ocitnout v situaci, kdy přehodnocuje své priority a může třeba dojít k závěru, že ho aktuální práce nenaplňuje a chtěl by zkusit něco jiného. Vlastní podnikání, jinou práci nebo třeba cestování. Naším cílem je mít spokojené zaměstnance, proto je úplně v pořádku, když někdo, kdo váhá, odejde a pak se třeba vrátí s novým elánem," vysvětluje Matej Šemšej, personální manažer technologické společnosti Oracle.

Vyznají se

Bumerangový efekt přináší i pozitiva. Jedním z nich je dobré jméno firmy. "Pokud zaměstnanec odváděl kvalitní práci a měl dobré výsledky, nevidíme na jeho návratu nic špatného. Jen to potvrzuje, že je T-Mobile atraktivní zaměstnavatel," uvádí ředitel řízení lidských zdrojů T-Mobilu Štěpán Marzini.

Oracle i T-Mobile si pochvalují, že takový zběhlý zaměstnanec se dobře vyzná v prostředí, procesech i systémech firmy. Aklimatizuje se tedy lépe a rychleji než nováček. Toho si cení hlavně v IT oblasti, kde zaškolování a trénink nových pracovníků zabere nějaký čas. Společnost Infosys se proto řídí heslem: "Jsi-li jednou zaměstnancem Infosysu, zůstáváš jím navždy." Dokonce má i firemní portál, který bývalým zaměstnancům umožní mít s firmou neustálý kontakt.

Lidé v IT oboru si chtějí vyzkoušet podnikání

Počítačové odvětví má i jiná specifika. Podle ředitele IT firmy Arbes Technologies Jana Denemarka si zaměstnanci v tomto oboru častěji chtějí vyzkoušet podnikání na vlastní pěst. Vlastní byznys s sebou ale nese i určitá rizika. "Lidé v IT sektoru jsou velmi nápadití, šikovní a hodně nezávislí. To, že se časem rozhodnou zkusit podnikání, pracovat sami na sebe, považujeme za přirozený vývoj. Ne vždy ale dokážou skloubit realizaci s obchodem, marketingem a prodávat svá řešení, což je vrací k potřebě se vrátit zpět do zaměstnání. Ale pokud má někdo v naší firmě pocit vyhoření, snažíme se mu vyhovět nabídkou neplaceného volna na dobu určitou, aby si mohl skutečně odpočinout a beze stresu se vrátit zpět," osvětluje taktiku firmy Denemark.

Nové poznatky

Po nabyté zkušenosti nejsou bývalí pracovníci jen plní elánu, ale také nových poznatků a podnětů. Mohou tak firmu i její kulturu obohatit. Mimo to, pokud zažili nemilou zkušenost, a proto se vracejí, ocení jiný přístup i zacházení a budou tak loajálnější i pokornější.

Dobré vztahy ale nejsou důležité jen při návratu. Podle Denemarka by lidé měli odcházet po vzájemné dohodě a bez pocitů křivdy, a nikoliv za sebou jednou provždy zavřít dveře. Vztahy ve své firmě popisuje podobně jako ty rodinné. Nejčastěji odcházejí mladí lidé, kteří nastoupili ještě během studií a pak se vydali na zkušenou do světa. A právě oni mají v poměrně krátkém čase tendence vracet se "domů".

Co když se ale objeví snaha o další útěky z domova? Personální manažer Šemšej uznává, že když se člověk už jednou rozhodl odejít, je riziko zopakování takového kroku větší. Dodává ale: "Každý nový zaměstnanec je pro firmu svým způsobem risk − buď ji posune dál, anebo ne. Kdybychom toto riziko nepodstoupili, nemohli bychom růst."

Ne vždy se však lze rozejít v klidu a bez rozepří. Bývalý zaměstnanec se pak musí velmi snažit, aby dostal další příležitost. A ani velká snaha nemusí pomoci. Společnost Infosys bere zpátky každého, kdo splní požadavky a je pro něj volné místo. Výjimku ale tvoří právě ti zaměstnanci, se kterými se firma rozešla ve zlém. Ať už kvůli špatnému pracovnímu výkonu, disciplíně, nebo sporům v etice.

Spíš výš než níž

Zběhlí zaměstnanci se velmi často vracejí na tytéž nebo vyšší pozice. "Je to případ od případu, ale vzhledem k faktu, že získají další dovednosti a pracovní zkušenost, většinou přicházejí na vyšší pozici. V některých případech pracují na úplně jiné pozici a v jiném oddělení," popisuje Denemark.

Důvody k odchodu ale mohou být různé. Není nutným pravidlem, že by si zaměstnanec chtěl zkusit něco nového nebo by rád nějaký čas cestoval. Někdy nastane taková situace, kdy je k odchodu nucen. Při jeho návratu pak dochází i k opačnému pohybu na kariérním žebříčku. "I návrat na nižší pozici se u nás vyskytl. Mohla to způsobit nemoc, potíže v rodině, úbytek sil. Příčin může být skutečně mnoho. Na nikoho se nedíváme skrz prsty − každý se někdy v životě může dostat na pokraj svých sil. Slušný, pracovitý a poctivý člověk si zaslouží druhou šanci," vysvětluje Marzini.