Logistika, e-commerce a výroba jsou tři hlavní segmenty, které definují trh s průmyslovými nemovitostmi. Snažíme se, aby v našem portfoliu měly tradičně vyrovnaný podíl, přičemž ručička vah se tu a tam přikloní na stranu jednoho z nich. Je pravda, že kontinuálně se zvyšující zájem výrobních společností o průmyslové prostory pociťujeme. Vděčíme za to stoupajícímu tlaku na udržitelnost a dekarbonizaci výroby a stále větší orientaci na přesun části výroby a zásobování firem zpět na starý kontinent.

Cesta Evropy za soběstačností, kterou spustila koronavirová pandemie a stvrdila ji válka na Ukrajině, se již naplno rozjela. Pokud chce evropská ekonomika v celosvětovém kontextu něco znamenat, musí mít další prostory pro výrobu, skladování i prodej. Důvodem je bezpečnost, ale také potřeba nižší uhlíkové stopy výrobků, jejichž významná část stále putuje třeba i přes půl světa kontejnerovou dopravou. A je jasné, že v momentě, kdy má Evropa plnit svou nezávislou a udržitelnou roli, se bez dostatečné a kvalitní infrastruktury v podobě moderních průmyslových zón neobejde.

Hezkým, konkrétním příkladem z našeho portfolia je společnost Siemens Healthineers, která je špičkou v oboru výroby zdravotnických technologií. Firma přesunula svou výrobu a vývoj z  Asie do průmyslového parku v Košicích, což vedlo k omezení využívání letecké dopravy a ve výsledku to přineslo snížení produkce emisí CO2 související s  výrobou o více než 90 procent. 

Máme tu ale další důvod, který výrazně nahrává zejména logistice a retailu. Široce předpovídanou strukturální změnou je odklon od skladovacích zásob v režimu „just-in-time“ směrem k modelu „just-in-case“. Dříve preferovaný model just-in-time znamená, že materiál je k dispozici přesně v čas, kdy je potřeba, a nedochází ke kumulování skladových zásob. Po výpadcích v dodavatelském řetězci způsobených zejména koronavirem se však mnoho firem přeorientovalo na systém just-in-case. Ten operuje s větším množstvím skladovaného materiálu pro případ potřeby.

A co se týče často skloňovaného e-commerce segmentu, který si v posledních letech zažil trochu turbulentní vývoj, jsem si jist, že i jeho čeká slibná budoucnost. Krátkodobý útlum způsobilo narovnávání křivky, která vylétla strmě vzhůru během pandemie koronaviru. Nicméně spotřebitelské chování dlouhodobě směřuje vstříc elektronickému obchodování a e-commerce si bude i nadále ukrajovat z celkového koláče maloobchodu.

Průmyslové nemovitosti stojí v přední linii reakce na měnící se geopolitické, environmentální a spotřebitelské trendy. Všechny jeho klíčové segmenty si budou i nadále procházet drobnými výkyvy. Ovšem nepředpokládám, že by se jeden z nich začal výrazněji prosazovat na úkor druhého.

Přehled realitních fondů v Česku

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.