Program, přes který stát vyplácí seniorům a lidem s nízkými příjmy dotace na zateplení domu, výměnu oken nebo pořízení fotovoltaiky pro ohřev vody, se stal terčem solárních podvodníků. Data ukazují, že nabídky jednotlivých firem na zařízení o stejném výkonu se lišily i o desítky tisíc korun. Stát sice nyní pravidla upravil, někteří odborníci ale dotaci dál kritizují.

Na problém upozornil průzkum portálu Refsite, který se zaměřuje na hodnocení fotovoltaických firem. Za solární elektrárnu s bojlerem lidé podle studie po přepočtu na jeden kilowatt-peak výkonu zaplatili 28 tisíc korun, ale také 72 tisíc korun. Tedy 2,5krát víc.

Záleželo na tom, jakého dodavatele si vybrali. „Tento velký rozptyl ukázal, kdo to dělá za rozumné peníze a kdo chce jen sebrat dotaci. Jsou tam vidět energošmejdi, kteří prodávali systém za korunu, tedy za 90 tisíc a jednu korunu k tomu,“ říká zakladatel portálu Petr Kotek. 

Na pořízení systému na ohřev vody stát seniorům přispívá právě 90 tisíc korun, podvodníci tak často koupili laciné a méně kvalitní systémy a ty pak prodávali přesně za tuto částku nebo jen o korunu dráž. U seniorů pak „hráli“ na to, že je to vlastně nic nestojí.

Refsite loni v prosinci analyzoval celkem stovku nabídek fotovoltaických firem. Informace společnost čerpala od energetických konzultantů, s nimiž se lidé při výběru mohou poradit, z cenových nabídek, které obdrželi jednotliví zákazníci, nebo z facebookových stránek solárních podniků.

Pravidla se změnila

Výsledky studie hrály důležitou roli v rozhodnutí ministerstva životního prostředí celý program Nová zelená úsporám (NZÚ) Light loni v prosinci zastavit. Znovu se rozběhl letos v polovině ledna, ale už s upravenými pravidly„Bohužel se ukázalo, že některé firmy zneužívaly obzvlášť zranitelné skupiny obyvatel a nabízely instalaci sestav pro solární ohřev vody, které mají zanedbatelný dopad na úspory energie, využívají stávající bojlery s nevhodným topným tělesem, u kterého je efekt ohřevu z fotovoltaiky minimální. Toto byl impulz k upřesnění podmínek programu tak, abychom podobnému zneužívání zamezili,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman.

Stát nově v pravidlech dotace požaduje u solárních elektráren například vyšší výkon panelů, povinnou součástí systému už musí být třeba také ochrana proti opaření. Méně kvalitní a levnější systémy už tedy stát nebude podporovat. 

Žádost o dotaci přes NZÚ Light dosud celkově podalo 60 tisíc lidí, stát mezi ně může rozdělit téměř sedm miliard korun. Většina připadá na zateplení a výměnu oken a dveří, fotovoltaického ohřevu vody se týkala přibližně třetina žádostí v hodnotě 2,5 miliardy.

Část těchto peněz tedy skončila v maržích podvodníků, případně si lidé za dotaci pořídili něco, co jim účty za energie příliš nesníží. Řada seniorů podle expertů jen podepisuje dokumenty a příliš neřeší, zda jim opatření, na něž získávají dotaci, opravdu pomůže. „Někteří zákazníci vědomě podvádí, jiní jsou ale oběti, protože běžný člověk nedokáže poznat, jestli je dané čerpadlo vhodné třeba k rozměrům jejich nemovitosti. Zažil jsem i případy, kdy na malých domech byla nainstalována gigantická čerpadla vhodná pro firmy. To je klondike, na energiích pak zaplatí ještě víc než v minulosti,“ říká Martin Ekrt, výkonný ředitel portálu Nejřemeslníci.cz.

Dotační program je zaměřen na seniory a nově i lidi s nízkými příjmy. Na rozdíl od klasického programu Nová zelená úsporám zde stát nepřispívá žadatelům pouze do poloviny celkových nákladů, ale proplácí jim pevně stanovenou částku.

V případě fotovoltaiky je to zmíněných 90 tisíc, na zateplení s výměnou oken a dveří pak lidé mohou získat až 150 tisíc korun. „Když někomu řeknete, že mu dáte 150 tisíc korun, a ne nejvýše 50 procent nákladů, tak to k podvodům vybízí. Dotace by měla být nastavena procentem. Nicméně si nemyslím, že podvodů bude příliš mnoho,“ míní spolumajitel výrobce oken Vekra Jan Tušl.

Za kvalitu je potřeba připlatit

Například na výměnu jednoho okna je nyní podpora nastavena nejvýše na 12 tisíc korun. „Jsou dvě varianty, jak k tomu žadatel přistoupí. Buď to bude chtít udělat správně a kvalitně, a částka mu tedy nebude stačit, anebo koupí okna za dva tisíce, ale domluví se s dodavatelem, aby vyfakturoval 12 tisíc,“ tvrdí Ekrt.

V tom se ale pravidla programu měnit nebudou. „Jde o domácnosti ohrožené energetickou chudobou bez vlastních prostředků na renovaci, bez možnosti nejen získat, ale zejména splácet úvěr. Proto je podpora nastavena tak, aby pokryla až 100 procent výdajů,“ vysvětluje Valdman.

Šéf fondu zároveň upozorňuje, že jednotliví poradci, kteří mají vyřizování dotací na starosti, musí u každého projektu na místě ověřit, že k instalaci skutečně došlo. Část nebo celou dotaci muselo podle SFŽP vrátit asi tři tisíce lidí. Buď proto, že získaná dotace byla vyšší než náklady, nebo k realizaci nakonec vůbec nedošlo. Třeba i kvůli tomu, že podnik vybral zálohu a zkrachoval.

Kromě finančních podvodů může být u dotace problémem také kvalita provedení solární elektrárny nebo výměny oken. Společnost Refsite ve svém průzkumu upozornila rovněž na to, že některá opatření šetří lidem pouze pět až 15 procent nákladů na energie.

Například Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení ale upozorňuje, že čerpat dotaci na zateplení nebo na fotovoltaický ohřev vody nemá příliš smysl, pokud žadatel zároveň nemá vyměněná okna. Ta totiž mají na snížení nákladů na vytápění enormní vliv. „Okna významně snižují energetické ztráty, tlumí ruchy zvenčí a zajišťují bezpečnost domu. Důraz na jejich kvalitu je namístě, protože pokud je třeba i špatně seřízené či usazené, požadovaný efekt úspor energie nenastane, a navíc vznikají v místě montáže tepelné mosty, kde pak dochází ke kondenzaci vlhkosti a následně vzniku plísní,“ říká Sysel.

V případě klasického programu NZÚ změnilo v polovině února ministerstvo životního prostředí pravidla tak, aby lidi kromě fotovoltaiky motivovala také zateplovat. Žadatelé, kteří spojí solární elektrárnu se zateplením domu, dosáhnou nově až na 200 tisíc korun, pokud se rozhodnou jen pro fotovoltaiku, bude podpora o 40 tisíc nižší.

U dotační verze Light se však větší motivace k výměně oken či k zateplení nechystá, podle Valdmana to není potřeba. „Dlouhodobě platí, že motivací žadatelů v NZÚ Light je snížit výdaje za energie, a nejúčinnější cestou je zateplení, které generuje nejvyšší úspory. Naši žadatelé to vědí, vědí to i naši poradci. Proto taky nejvíce žádostí máme o podporu zateplení, ať už samostatně, nebo v kombinaci s instalací solárního ohřevu je jich zhruba 80 procent,“ uvádí ředitel SFŽP.

Refsite ve svém průzkumu odhalil podvody s nadsazenými cenami pouze u solárníků, mezi zateplovacími podniky se podle výkonné ředitelky Asociace výrobců minerální izolace Marcely Kubů podobná praxe neobjevuje. Podvody s výrazně nadsazenými cenami, na které upozornil Refsite, se pravděpodobně týkají hlavně solárníků. Marcela Kubů tvrdí, že mezi podniky nabízejícími zateplení fasády, stropů či podlah se s podobnou praxí nesetkala.

„V oblasti zateplování a rekonstrukcí se na projektu podílí více subjektů, a pokud by se stavební firma dopustila nekalé praxe, existují mechanismy, které by na takové praktiky upozornily. Chyby nebo podvody může odhalit architekt, projektant nebo stavební dozor,“ říká Kubů.