Za třicet let bude na světě více než miliarda diabetiků. Data institutu pro měření a hodnocení zdraví (Institute for Health Metrics and Evaluation – IHME) poukazují také na fakt, že diabetes je jednou z deseti nejčastějších příčin úmrtí nebo dalších zdravotních komplikací.

Žádná jiná nemoc neumožňuje vidět roztáčející se vražedný kolotoč civilizačních chorob tak plasticky. Pro její včasnou diagnostiku je nutné nepodcenit v první řadě prevenci.

Právě sledování hladiny cukru v krvi má zásadní význam pro včasné odhalení cukrovky a pro zlepšení kvality života diabetiků. Díky prevenci se dá předejít řadě závažných zdravotních komplikací. Aktuálně se screeningem pomohou i některé lékárny na území Česka.

Jak si vede Česko

V naší republice je více než milion diabetiků a každý rok přibývá až 60 tisíc nových pacientů. Více než 20 000 jich na nemoc každoročně umírá.

Další desítky tisíc lidí o své diagnóze nevědí a statisíce jich jsou ve fázi prediabetu, což je stav, kdy je hladina glukózy v krvi vyšší než obvykle, ale ještě nedosahuje takové úrovně, aby mohla být klasifikována jako diabetes. Prediabetes je důležitým varováním a nabízí nastavení opatření, která mohou zabránit rozvoji nemoci. Pokud se pacient s určitou hodnotou glykemie nezačne léčit, je téměř jisté, že jeho stav přejde v diabetes. První krok přitom není tak bolestivý, už 10‑ až 15procentní snížení hmotnosti může vrátit glykemii do normálu.

Diabetes je v mnoha případech diagnostikován náhodně. „Obzvlášť varovné bývají příznaky jako nadměrná žízeň, úbytek váhy a časté močení. Na prevenci by neměli zapomínat ani ti, u kterých se diagnóza diabetu objevuje v rodinné anamnéze,“ varuje prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Včasné odhalení nemoci je zásadní. Cukrovka vede k dalším závažným komplikacím. Nejčastějšími jsou slepota, selhání ledvin, neuropatie. Výrazně se zvyšuje riziko infarktu myokardu, mrtvice nebo srdečního selhání.

Inovace ve zdravotnictví

Stáhněte si přílohu v PDF

Prevence a samotestování

Ohroženým skupinám mají s včasnou diagnostikou nově pomoci i některé lékárny, které se na screening a poradenství specializují. Lékárníci v nich byli vyškoleni v rámci garantovaného kurzu České lékárnické komory (ČLnK) – Screening diabetu a péče o diabetické pacienty. Takto profilovaní lékárníci pak doporučí, jak na správnou prevenci, jakým způsobem provádět samotestování nebo jak dodržovat případnou léčbu.

„Ročně změříme hladinu cukru v krvi několika desítkám tisíců pacientů. V případě zvýšené glykemie doporučíme návštěvu lékaře. Výjimkou není odhalení prediabetu nebo již rozvinutého onemocnění,“ vysvětluje Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.

Specializované poradenství poskytuje v současnosti na základě garantovaného kurzu ČLnK už více než 130 lékáren v Česku. Jeho cílem je včasný záchyt pacientů s dosud nezjištěným diabetem a zároveň i snížení výskytu následných komplikací spojených s touto nemocí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Inovace ve zdravotnictví.