Ekologické organizace zaznamenaly další úspěch v roky trvajících sporech o přestavbu stárnoucí tepelné elektrárny ve Chvaleticích na Pardubicku a o množství škodlivin, které zdroj vypouští do ovzduší. Nejvyšší správní soud na konci června pravomocně rozhodl, že pardubický krajský úřad i ministerstvo životního prostředí před lety chybovaly. Úřad a ministerstvo měly za zavřenými dveřmi určit, že přestavba části elektrárny nepotřebuje ekologický audit, takzvanou proceduru EIA, a neumožnily tak odvolání a účast veřejnosti.

Nedávno jste již předplatné aktivoval

Je nám líto, ale nabídku na váš účet v tomto případě nemůžete uplatnit.

Pokračovat na článek

Tento článek pro vás někdo odemknul

Obvykle jsou naše články jen pro předplatitele. Dejte nám na sebe e-mail a staňte se na den zdarma předplatitelem HN i vy!

Navíc pro vás chystáme pravidelný výběr nejlepších článků a pohled do backstage Hospodářských novin.

Zdá se, že už se známe

Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet.

Děkujeme, teď už si užijte váš článek zdarma

Na váš e-mail jsme odeslali bližší informace o vašem předplatném.

Od tohoto okamžiku můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Začít můžete s článkem, který pro vás někdo odemknul.

Na váš e-mail jsme odeslali informace k registraci.

V e-mailu máte odkaz k nastavení hesla a dokončení registrace. Je to jen pár kliků, po kterých můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Ale to klidně počká, zatím si můžete přečíst článek, který pro vás někdo odemknul.

Pokračovat na článek

„Závěr o tom, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, nebylo možné učinit neformálně. Bylo třeba vydat rozhodnutí, zveřejnit jej a doručit veřejnou vyhláškou. To je totiž významné s ohledem na to, aby se proti uvedenému rozhodnutí mohl podáním odvolání a posléze i žalobou bránit nejen oznamovatel, ale i dotčená veřejnost,“ uvedla v písemném zdůvodnění předsedkyně soudního senátu Petra Weissová.

Žalobcem ve věci byla právnická společnost Frank Bold specializovaná na ochranu životního prostředí. „Jsme rádi, že soud potvrdil, že úřad postupoval nezákonně, když dopady prodloužení životnosti elektrárny posoudil pouze ve stručném, neveřejném vyjádření, namísto provedení standardního zjišťovacího řízení za účasti veřejnosti,“ sdělila Eliška Beranová, právnička Frank Bold, která se kauze dlouhodobě věnuje.

Její organizace dlouhodobě kritizuje i samotnou podstatu rozhodnutí úřadů. Podle Frank Bold je chybná argumentace, že přestavba prvního a druhého bloku Chvaletic ekologický audit nepotřebovala, neboť se po ní emise z komínů snížily, a stavba tak neměla dopad na životní prostředí. „Přestavba posloužila k prodloužení životnosti elektrárny, a tím pádem i k prohloubení jejích dopadů na životní prostředí,“ míní právnička. S podobnou argumentací ale Frank Bold u soudu v případě třetího a čtvrtého bloku před časem neuspěl.

Úřady budou muset nyní o věci rozhodnout znovu. Protože ale společnost Sev.en EC miliardáře Pavla Tykače, která elektrárnu v roce 2013 koupila od polostátního ČEZ, již přestavbu všech bloků dokončila, rozhodnutí může mít praktický vliv spíše na další související spor.

Ten se týká výjimky ohledně množství škodlivých emisí, které úřad i ministerstvo elektrárně v souvislosti s její přestavbou povolily vypouštět. Úlevu pro elektrárnu už sice jiný soud vloni v prosinci na návrh ekologů zrušil, podle nich ale zařízení stále vypouští výrazně více rtuti a oxidů dusíku, než připouštějí nové normy, které jsou pro uhelné elektrárny platné od roku 2021.

„Provozovatel i nadále znečišťuje životní prostředí v rozsahu, jako by pro něj emisní výjimka stále platila. Dokonce máme zprávy, že krajský úřad připravil pro elektrárnu nové integrované povolení, podle kterého bude moci  vypouštět i nadále množství škodlivin, jež odporuje novým limitům,“ uvedla Beranová.

Pardubický krajský úřad prostřednictvím tiskového mluvčího Dominika Bartáka sdělil, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uznává a závěry jeho judikatury bude plně ctít. Jak ale úřad v novém integrovaném povolení z 23. června rozhodl a kolik škodlivin dovolil elektrárně vypouštět, Barták nesdělil. Zatím má podle něho možnost seznámit se s obsahem rozhodnutí pouze majitel elektrárny, veřejnost přijde na řadu v druhé polovině července, až uplyne lhůta firmy pro odvolání.

Podle tiskové mluvčí skupiny Sev.en Evy Maříkové šlo o čistě právnický spor. „Zatímco aktivisté deset let zatěžovali úřady a soudy slovíčkařením a byrokratickými otázkami, Elektrárna Chvaletice nainvestovala miliardy do ekologických technologií a snížila emise všech podstatných znečišťujících látek na třetinu,“ uvedla. 

Ohledně výjimky na emise rtuti a oxidů dusíku Maříková uvedla, že cílem firmy není obejít pravidla. „Chceme najít takové technické řešení, které nám umožní splnit i zbývající dvě z více než dvaceti podmínek vyplývajících z nové evropské legislativy.  Testujeme několik inovativních technologií, které dokážou snížit emise rtuti na požadovanou úroveň. Pohybujeme se však v oblasti náročného aplikovaného výzkumu, který vyžaduje nejen spoustu peněz, ale také spoustu času. Jinými slovy doplňování a ladění technologií nelze urychlit ani úředním ani soudním rozhodnutím,“ dodala mluvčí.