Jihočeský kraj patří z hlediska podnikání spíše k průměru České republiky. Vyniká určitě v některých oborech, jako je cestovní ruch, nicméně výrazné zastoupení má hlavně průmysl, stavebnictví, obchod a některá tradiční odvětví. Existuje zde tedy potenciál pro uzavírání kvalitních obchodních partnerství. O rozvoj podnikání se v kraji snaží poměrně dost institucí, i když je třeba upozornit, že se jedná především o podporu informační a poradenskou než mezi firmami více žádanou finanční pomoc. Pozitivní ukázkou jsou například Jihočeské podnikatelské vouchery, které se z důvodu koronavirové pandemie navíc rozšířili i o další možnosti podpory, a to expertní poradenské služby. Nechybí zde ani podpora pro začínající podnikatele formou vzdělávání a startupové soutěže nebo vzdělávání zaměstnanců firem. Možností je celá řada, ale naším problémem v regionu zůstává, že málo tyto pomoci komunikujeme, oproti například cestovnímu ruchu. Často firmy neví, na koho se obrátit, že zde fungují instituce, jako je Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský vědeckotechnický park, Agentura CzechInvest a celá řada dalších a díky tomu se k těm, pro koho jsou různé formy pomoci určeny, často tyto možnosti ani nedostanou. Dlouhodobým hendikepem je také stále nedokončená dálnice D3, nicméně už nyní je patrné, že otevření některých úseků D3 velmi zlepšilo dopravní obslužnost a snad se již blýská na lepší časy.