Inflační prostředí má dopady na všechny oblasti, a tudíž pojišťovnictví není žádnou výjimkou. Naštěstí pojišťovny jsou ziskové a dobře kapitálově vybavené – jsou tedy připravené zvládnout případný ekonomický šok.

Již nyní je problematickou oblastí majetkové pojištění. Oblast nemovitostí zažívá pokračující růst cen, a to v důsledku zdražování stavebního materiálu i inflace obecně. Pro majitele to znamená, že hodnota jejich nemovitosti roste. Důsledkem ale může být i faktor zastaralé pojistné smlouvy, kde mají nastavenou pojistnou hodnotu na nižší částku, než je aktuální hodnota jejich majetku.

Zásadní je, aby pojistka byla nastavena na takovou částku, aby v případě totální škody, třeba požáru, bylo možné za vyplacené peníze postavit nemovitost znovu. Podle analýzy dat pojišťoven je přitom jen třetina pojistných smluv nastavena na správnou výši pojistné částky. Většina jich je tedy podpojištěna a 15 procent smluv je uzavřeno dokonce na méně než poloviční pojistnou částku, respektive hodnotu, za kterou by bylo možné znovupořízení daného majetku.

Povinné pojištění vozidel je speciální produkt, kde z pohledu zákona platí, že vybrané pojistné by mělo být postačitelné na objem škod a budoucí závazky. Česká asociace pojišťoven ale nesleduje, a tedy ani nijak nekomentuje ceny pojištění. Jedná se spíše o otázku na management jednotlivých pojišťoven, jejich akcionáře a Českou národní banku.

Zhoršená ekonomická situace se promítne především do škodní inflace. Již delší dobu se meziročně navyšuje cena třeba u povinného ručení a havarijního pojištění. Důvodem je zdražení práce a náhradních dílů v autoservisech a vyšší technologická i finanční náročnost prováděných oprav vozidel.

Příčin je vícero – vliv měla pandemie koronaviru a v současné době se do cen promítá i inflační situace. Ta dále umocňuje obtížnou dostupnost náhradních dílů, delší čekací lhůty s tím spojené, a vyšší náklady na půjčení náhradního vozidla.

 V pojišťovnictví ale neřešíme jen aktuální situace. Rozumíme rizikům, umíme je identifikovat a poskytnout podporu do budoucna. Jedním z významných rizik je péče o nesoběstačné a dlouhodobá péče. Podle prognóz se vlivem stárnutí populace za 15 let zdvojnásobí počet osob, které se dostanou do situace nesoběstačnosti, a vznikne jim tak nárok na příspěvek na péči.

Již nyní přitom chybí desetitisíce lůžek v sociálních zařízeních a tento problém se bude dále prohlubovat, stejně jako nedostatek financí. Do systému tak bude potřeba dostat nové, soukromé zdroje. Jedním z řešení je pojištění, které umí velmi dobře krýt právě takováto budoucí rizika tím, že poskytne potřebné prostředky.

A veřejnost by o takové řešení skutečně měla zájem. Neschopnost sebeobslužnosti ve stáří je totiž na špici obav, jako riziko ji vnímá 73 procent Čechů. Přímo připojištění pro případ nesoběstačnosti by si sjednalo 53 procent respondentů našeho nedávného průzkumu.

Řada z nás zažila ve své rodině nebo blízkém okolí moment, kdy bylo potřeba se rychle postarat o člověka, který onemocněl a nedokázal už se o sebe postarat sám. Jsou to psychicky i emočně náročné příběhy, které se nás osobně dotýkají. A my za pojišťovny chceme ukázat, že soukromá participace na financování zdravotní péče je nejen vhodná, ale dokonce velmi potřebná. Otevírá daleko širšímu počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o budoucnost.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.