Průmyslové nemovitosti vycházejí ve srovnání s ostatními segmenty komerčních nemovitostí velmi dobře. Přesto, že i na ně dopadá hospodářský cyklus a míra úrokových sazeb. Neobsazenost se ale i tak stále drží v rozmezí jednoho až dvou procent v Česku a tří procent v Evropě. K jejímu prudkému růstu dle mého nedojde. Proč?

Trh průmyslových nemovitostí je především globální. Firmy neustále vyhledávají možnosti, jak se přizpůsobit měnícímu se světu, který je poznamenán válkou a pandemií. Moderní a prémiové průmyslové nemovitosti jim poskytují to správné zázemí pro jejich plány. Máme tu takzvaný nearshoring (snaha zkrátit dodavatelské řetězce) úzce související se současnými trendy, ať už je to snaha o větší soběstačnost Evropy, či tlak na udržitelnost a snižování uhlíkové stopy. V důsledku toho firmy přesouvají své výroby a distribuce blíže evropskému zákazníkovi. V rámci unikátních průmyslových projektů pak rostou poptávky po projektech dlouhodobějšího charakteru.

Druhým důležitým pilířem je schopnost nájemců platit své nájmy. Ti své povinnosti zatím plní, na trhu nevidíme žádné zásadní odchody firem ze stávajících průmyslových parků. Stoupá-li na některých trzích míra neobsazenosti, je to dáno spíše dojezdem spekulativní výstavby, jež byla zahájena v předchozích letech. Případně strategií některých hráčů na trhu pokusit se získat větší tržní koláč tím, že haly staví spekulativně. Většina trhů v Evropě a s nimi i banky jsou naštěstí k tomuto přístupu obezřetné.

Průmyslové nemovitosti jsou základní infrastrukturou státu. V halách a kancelářích, které k nim náleží, pracují stovky tisíc lidí, kteří se významnou měrou podílejí na tvorbě českého HDP. K tomu si navíc připočítejme miliardy korun, které se proinvestují ve výstavbě nových projektů a které jsou nyní v Evropě de facto jedinou aktivní složkou komerčního stavebnictví. Bez těchto investic už zbývá pouze veřejný sektor a podívejme se, jak jsou na tom stavební společnosti například v Německu i dalších zemích, kde došlo k prudkému ochlazení výstavby všech ostatních segmentů komerčních nemovitostí i rezidenčních projektů.

Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že poptávka po průmyslových nemovitostech tu stále je, a pokud chceme lepší, bezpečnější a udržitelnější Evropu, pak musíme podporovat příchod dalších technologií a výrob, abychom se o sebe dokázali v Evropě postarat sami.

Přehled realitních fondů v Česku

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.