Vedle ostatních druhů nemovitostí, byly retail parky dlouhou dobu tak trochu přehlížené. A to i přesto, že segment těchto menších nákupních center, kde má každá prodejna svůj vlastní vchod ze společného parkoviště, úspěšně funguje v řadě zemí Evropy už desítky let. Až poslední čtyři roky ukázaly naplno jejich odolnost. Pandemie, nárůst cen energií, vysoká inflace, růst úrokových sazeb, ochlazení maloobchodní spotřeby. Například v průběhu pandemie byly různě omezované provozy vybraných maloobchodních prodejen, přesto všechny obchodní řetězce v retail parcích zůstaly.

S ohledem na nízkou nákladovost retail parků pro nájemce, ale i pro vlastníka, totiž tato omezení způsobila řádově menší ztráty než u jiných druhů komerčních nemovitostí. Výsledkem bylo velmi rychlé zotavení a dnes je trh nákupních parků zejména v České republice až překvapivě aktivní.

V tomto a v následujícím roce se přepokládá dokončení zhruba čtyřiceti až padesáti nových retail parků. Celý development je však především „zásluhou“ nájemců, tzn. zpravidla mezinárodních retailových řetězců. Mezi klíčové nájemce patří samozřejmě potravinářské řetězce. Jejich apetit rozšiřovat své sítě prodejen je tím hlavním impulzem. Všichni společně hlásí nové projekty, nové prodejny a plány expandovat v řádu desítek nových prodejen.

Pro investiční fond se specializací na retail parky to jsou všechno pozitivní zprávy. Je však nutné říct, že ne všechny nově připravované projekty jsou z našeho pohledu vhodné pro fondovou investici. Prioritou vždy bude dlouhodobě udržitelná obsazenost a kvalita nájemců v každém projektu. To je klíčem ke stabilním příjmům, které jsou pro fond životně důležité.

A ještě se vrátím k oné odolnosti. Razantní růst úrokových sazeb samozřejmě dopadl na všechny investory do realit. Ve fondu REALIA (FKI) však již od jeho založení pracujeme pouze se zafixovanými úrokovými sazbami, zpravidla na pět let. To pro fond znamená ochranu před výraznými změnami finančního trhu. Bez tohoto zajištění by fond nemohl v předchozích dvou letech svým investorům doručovat výnosy, které překonaly inflaci.

Přehled realitních fondů v Česku